Kategoriarkiv: Kalendariet

Kalendariet

En påstådd polismisshandel

Vid beväringsmönstrigen i Göteborg 1856 som hölls i Rådhuset vid Gustav Adolfs torg hade det tydligen gått ganska livligt till, efter vad man kan utläsa i rättegångshandlingarna.
Superiet var väl den främsta orsaken till att bråk som uppstod. Spriten kunde köpas fritt utan inblandning av något monopol, dessutom var det tätt mellan krogarna.
Att polisen, under sådana förhållanden, ofta utsattes för allskönsbråk är ställt utom allt tvivel, och nog förekom det övertramp från båda hållen. Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Järnvägen till Särö

2011 är det 105 år sedan som Säröbanan invigdes. Första tåget rullade ut från Göteborg vid Slottskogen 13 juli 1903. Kring Säröbanan her det alltid stått ett skimmer, minnen historier och upptågsmakeri.Särötågen var alltid ett nöje, vare sig det gällde att åka med badtågen till Askim eller att fördriva tiden med att titta på när tågen kom och gick nere vid stationen vid fågeldammarna. Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Om Halta Lotta

Hela Kunstorget var vid den tiden alldeles fritt, då såväl Saluhallen som Alliance tillkommo först i slutet av 80-talet. Att det på den tiden fanns bönder, kärror, hästar, madamer etc i långa banor på torget, därom vittnar Carl Lagerbergs planschverk från sekelskiftet. Ditt och ofta lämnade dock bönderna sina domäner. Frågade någon efter dem, så kom ibland beskedet: ”Han är på Halta Lotta!” Bondmororna höllo vanligen sin ”rixdag” i Stendahls vinstuga eller i de livlig frekventerade kaffekällarna, Hammars och Börjessons.

”Halta Lottas krog låg, som jag trodde, på undra botten i nr 11 Kungstorget, dvs. nuvarande Stigbergs hus. Det är ju nu helt ombyggt, men jag kan tala om att på 90-talet fanns här i övre våningen ett populärt kafé ”Tysta Marie”. Det frekventerades livlig av ungdomen som ville ut och festa på lördagskvällarna. Smörgås med pålägg, biff och potatis samt en halva ”snedskuret” eller Prippens klass III kostade då sextio öre! Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , | Lämna en kommentar

Lorensbergs cirkus uppfördes 1884

Den brann ned till grunden 1899 och återuppbyggdes på 26 dagar, tack vare ihärdiga och snabba ”alebönder”. Byggnaden stod kvar till 1969 då den revs. Vad Lorensbergs park betyräffar så härror namnet från handlaren Lorens Pettersson som i början av 1770-talet ägde dåvarande landeriet. Göteborg köpte stället 1823 och gav då vinhandlare A H Evers tillstånd att driva värdhus. Så småningom utvidgades området med teater, karusell och en mycket besökt, men knappast välrenomerad danslokal.
Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

1846

Den första plats i landet som använde gaslyckor var Göteborg. Det var i skymningen den 5 december 1846 då 122 lyktor tändes och folket kunde gå lungt och säkert utan att behöva treva och snava i skumrasket. Tidigare hade husägarna varit tvugna att tända oljelampor utanför sina fastigheter, såvida det inte var månsken!

År 1920 blev gasbelysningens höjdpunkt. Då fanns det 3896 gaslyktor uppsatta i staden. Men redan 1887, alltså för 123 år sedan, tändes de första elektriska lamporna som bestod av 24 seriekoplade bågljuslampor utmed Skeppsbron från Järntorget till Lilla Bommen. Försöken med total elektrisk belysning påbörjades 1921. Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Linneplatsen i Göteborg

Det är över 105 år sedan som Linnéplatsen fick sitt namn. Detta blev en följt utav att Linnégatan, till minnet av Carl von Linné, fick sitt namn 1882 (tidigare hette gatan Första Tvärgatan) och två år därefter fick som sagt platsen vid huvudentrén till Slottsskogen sitt namn – året var 1884. Linnéplatsen har alltid varit en livlig frekventerad plats ända sedan slutet av 1800-talet då hästspårvagnarna hade sin ändstation där och då grabbarna från trakten däromkring fick vara med att vända hästarna om genom att haka av kroken med dragremmen och styra dem till andra ändan av vagnen. Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Göteborg år 1900 – Stadskärnan

Ursprungliga staden inom fästningen med staden ”inom vallgraven” och Norstaden. Stenhus byggda efter bränderna omkring 1750 ( V Nordstaden ) och 1800 ( övriga delar ) . Området innehåller bostäder och verksamheter av skiftande slag, främst handel och administration men … Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

1892

Tillkommo följande nybyggnader: 3 hus vid Linnégatan, n:o 2 vid Sillgatano 4 och 5 vid Engelbrektsgatan, n:o 16 och 23 vid Karl Gustafsgatan; n:o 3 och 5 vid Erik Dahlbergsgatan , n:10 vid Sten Sturegatan, n:o 29 vid Kungsportsavenyen, n:o 15 vid Viktoriagatan; n:o 2 vid Sillgatan invid posthuset, n:o 18 vid Götabergsgatan, n:o 31 på Stampen, n:o 17 vid Sprängkullsgatan. Göta artilleri-regements nya kasern vid Kvibergsnäs påbörjades. Gamla auktionskammaren, n:o 15 Västra Hamngatan, ombyggdes för telegrafverkets räkning; Oceans hus n:o 8 Västra Hamngatan omdekorerades. Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

1891

Göteborgs högskola högtidligen i dess av staden för hyrda lokal vid hörnet av Södra Vägen och Parkgatan (f.d realgymnasium). Statsrådet Gunnar Wennerberg förklarade högskolan öppnad. Beslutade stadsfullmäktige kostnadsfritt upplåta tomt, belägen mellan Vega- och Lilla Vegagatorna vid Slottsskogsparken, för uppförande av nytt fattighus (det s. k. ålderdomshemmet). Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

1890

Utgjordes nybyggnader under året av husen vid Engelbreksgatan 3 och 9, Vasagatan 11, 33 och 36, Storgatan 15 och 19 och Haga Kyrkogata 70A samt ny brandstation m. m. Under året blev dessutom packhusgården överbyggd, Södra Hamngatan vid Gibsonska huset omlagd, S:t Eriksgatan utlagd, avskärande kulverten från Järntorget utlagd till Götaälv och kulverten i Gullbergs vass påbörjad. Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

1888

Bildades ångfartygsaktiebolaget Thule med ett aktiekapital av 2.260.000 kr. i aktier à 500 kr. Bolagets båtar gå huvudsakligast på England och göra regelbundna turer på London, varvid de medföra passagerare. Det fanns underjordiska avlopp från 2.650 gårdar i Göteborg. Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar