Kategoriarkiv: Människor då och nu

Göteborgs historia är också dess människors.Under denna rubrik skall vi presentera berömda göteborgare från förr vars namn fortfarande lever lever kvar i staden. Exempel på sådana är Nichlas Sahlgren,Wiliam Chalmers eller J. A. Pripp. Även mindre kända namn kommer att vara med under denna rubrik. Här skall vi också låta nu levande göteborgare berätta om hur det var att leva i staden förr. Det blir personliga upplevelser och åsikter som dessa människor delar med sig av.

Olssons trädgård

Carl Olssons trädgård går att beskåda om man tar sig till Guldheden i Göteborg, närmare bestämt till Reutersgatan. I dag framstår Olssons trädgård mer som en parkanläggning, än som den mycket orginella trädgårsdsodling den en gång var. När bergknallen ovan Landala bebyggdes i mitten av fyrtiotalet beslutade dåvarande stadsplanechef, Uno Åhren, att Olssons trädgård skulle bli en del av den nya bebyggelsen. Läs mer

Publicerat i Människor då och nu | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Wettergrens – Wettergrenska huset

För etthundrafemtiett år sedan stod en, fattig skomakaränka inför nödvändigheten att försöja sig och sin då 14-årige son samt att ge denne uppfostran och utbildning. För att detta skulle bli möjligt, började hon ägna sig åt försäljning av hemvävnader, en verksamhet, som först hade tillfällig och ambulerande karaktär men snart nog blev permanent, i det hon fick handelsrättigheter och en egen bod. Denna änkan Wettergrens blygsamma affärsrörelse blev upprinelssen till firman J.A. Wettergren & Co. Läs mer

Publicerat i Människor då och nu | Etiketter , , , , , , | 3 kommentarer

Ivan Ivarson

Ivan Ivarson räknas till de målare som fått samlingsnamnet Göteborgskoloristerna. Dessa verkade på västkusten under 1920 och 30-talen och var bl a Ragnar Sandberg, Nils Nilsson och Alf Lindberg. Att gruppera dem under ett gemensamt namn är egentligen felaktigt då de sinsemellan var ganska olika. Generellt kan man dock säga att kärleken till färg var något som gällde dem alla. De tillhörde samma generation och studerade ungefär samtidigt på Valands konstskola. Läs mer

Publicerat i Människor då och nu | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Bengt Lidner

När Lidner var tre år dog hans far och när han var fjorton år dog modern. Mammans död kom att sätta djupa spår i den känslige pojkens själ. Som vuxen skald hyllade han ofta moderskärleken som det högsta, och en stark modersdyrkan gör sig synlig i poesin. Styvfadern gifte om sig med en ung flicka, inte mycket äldre än Bengt Lidner själv. Förhållandet mellan honom och styvmodern blev dåligt,och hans sorg och saknad var stor. Läs mer

Publicerat i Människor då och nu | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

S.A. Hedlund

Sven Adolf Hedlund föddes den 24 februari 1821 i Färentuna nära Stockholm. Han var barn nummer tre i en syskonskara på fem. Föräldrarna var lantbrukaren Carl Adolf Hedlund och Regina Björner. Det sägs att Hedlund hade svårt att komma överens med sin far, som var konservativ och lynnig. Han hade ett desto närmare förhållande till modern, som var mer frisinnad, och ”den kärleksfullt belönande och den allvarligt straffande makten.” Läs mer

Publicerat i Människor då och nu | Etiketter , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Spåren efter Dahlin

Samuel Dahlin som verkade i Göteborg i slutet av 1700- och början av 1800-talet, tillhörde en numera utdöd köpmannasläkt. Trots att ett berg, en äng och en gata då uppkallades efter honom finns inte heller namnet Dahlin kvar som benämning på någon plats efter honom – det lever endast kvar i historieböckerna och i äldre göteborgares minne. Det dahlinska handelshuset fick god vind under segelfartygens glanstid under förra århundradet.. Läs mer

Publicerat i Människor då och nu | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Pontus och Göthilda Fürstenberg

Pontus Fürstenberg var, tillsammans med sin maka Göthilda, en av de största svenska konstmecenaterna genom tiderna. Hans far, Levy Fürstenberg, kom till Sverige från Mecklenburg 1802. År 1833 grundade fadern ett handelshus samt en fabrik i Göteborg och började tillverka sjalar, strumpor och andra vävnader. Pontus (som föddes 1827) började arbeta i affären i början av 1850-talet och skulle komma att verka som köpman och fabrikör fram till 1881. Läs mer

Publicerat i Människor då och nu | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Rolf Åkerströms erfarenheter från 30- och 40- talets stadsdel Annedal.

Tidningens chefredaktör, Torgny Segerstedt, var världsberömd i hela Annedal. Han brukade nämligen motionera sina hundar i stadsdelen. Då viskade folk att: ”Där kommer chefredaktören som inte skyggar för Hitler”. Tidningen fick redan 1933 ta emot en skarp protest från nazistregeringen nere i Berlin för sin kraftfulla kritik mot Hitler. För Rolfs del låg den politiska dragningen mer åt vänster.. Läs mer

Publicerat i Människor då och nu | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

Frigga Carlberg

Frigga Carlberg, döpt Anna Fredrika Lundgren, var en av de viktigaste förgrundsgestalterna i den tidiga kvinnorörelsen. Friggas viktigaste bidrag var kanske den insats hon gjorde i Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt. Som ordförande i den lokala föreningen i Göteborg samt som ledamot i landsföreningen bidrog hon starkt till att riksdagens bägge kamrar 1921 slutligen godkände det lagförslag som innebar allmän och lika valrätt och valbarhet för kvinnor och män. Läs mer

Publicerat i Människor då och nu | Etiketter , , | Lämna en kommentar

August Strindberg i Göteborg

Runt 1890 ämnade August Strindberg skildra Sveriges natur och folk i verket ”Sveriges natur”. Som grund för detta genomförde han en forskningsresa genom landet och besökte även Bohuslän och Göteborg. Journalisten Gustaf Uddegren träffade Strindberg vid Göteborgsbesöket tillsammans med Gustaf af Geijerstam på cafét på Hotel Göta Källare. Läs mer

Publicerat i Människor då och nu | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Saluhallen – Arkitekterna

När beslut tagits att Saluhallen skulle byggas utlystes en arkitekttävling. Det var ju fråga om en helt ny byggnadstyp. Saluhallen skulle byggas efter moderna principer och uppföras av järn och glas. De två vinnande skisserna var gjorda av Viktor Adler och H. Pfannenstill Hans Hedlund fick i uppdrag att utarbeta fullständiga ritningar och kostnadsförslag. Han gjorde hallen något större än vad som var tänkt från början. Läs mer

Publicerat i Människor då och nu | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar