Kategoriarkiv: Skeppsvarv och Varvsarbetare i Göteborg

Det är ett känt faktum att det vid sidan av traditionella religiösa trosuppfattningar finns politiska åskådningar vars ideologiska grund är baserad på människors sociala klasstillhörighet. Om man ur detta perspektiv undersöker de historiska och sociologiska relationerna i Sverige mellan kyrkan och politiskt medvetna individer i form av klassrelaterade kyrkobesök, så väcks ett flertal intressanta forskningsfrågor och problemställningar. När det i det följande talas om kyrkan så avses Svenska kyrkan om inte annat framgår av sammanhanget.

Kunde inte hittas

Tyvärr så kunde inga resultat hittas för efterfrågat arkiv. Kanske kan en sökning hjälpa dig att hitta relaterande inlägg.