Kategoriarkiv: Stadens delar

Här kommer olika delar av Göteborg att presenteras. Det kan vara enskilda byggnader, hela kvarter eller stadsdelar. Här beskrivs också miljöer som här typiska för Göteborg, till exempel landshövdingenhusen eller fiskhamnen. Trevlig läsning.

Lundby Badhus

I början av 1900-talet var Lundby en snabbt växande stadsdel. Därför behövdes det ett nytt badhus. 1915 står det klart, med adress Herkulesgatan. Läs mer

Publicerat i Stadens delar | Etiketter | Lämna en kommentar

Göteborgs Centralstation

Göteborgs Centralstation ligger vid Drottningtorget. Till denna plats har resenärer anlänt under lång tid. Nära dagens resecentrum låg förr en skjutsstation där hästar och vagnar kunde beställas för långväga färder. De båda fontänerna ovan har sin plats i den f d banhallen. Inför den stora utställningen i Göteborg 1923 togs alla spår och plattformar i banhallen bort och den förvandlades till en stor vänthall. Därifrån fick resenärerna gå via en utgång i den östra änden (idag mot spåren) ut till spåren. Läs mer

Publicerat i Stadens delar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Luxuös badbalja i Haga

Det andra badhuset uppfördes på jakobsdal vid Danska Vägen år 1825, det tredje och mer luxuösa, den s k Rotundan, vid Skeppsbron år 1830, det fjärde i Brunnsparken år 1858 och slutligen det femte och största på 1800-talet vid Södra Allégatan år 1876. Den sistnämnda badanstaltens uppförande möjliggjordes genom anslag ur den Renströmska donationsfonden. Läs mer

Publicerat i Stadens delar | Etiketter , , , | 1 kommentar

Tusen fröjders hus: Arbetareföreningens Hus vid Järntorget

Arbetareföreningens Hus vid Järntorget såg kanske på sin tid för den oinvigde ut som en grå och trist borg. Men bak dess murar rådde alltid både entusiasm och livsglädje. ”De tusen fröjdernas hus” kallades det till och med av en göteborgsjournalist i slutet av 1920-talet. Till fröjderna bidrog inte minst en professionell teater och två amatörteatrar samt en alltid välbesökt restaurang med egen orkester.
 Läs mer

Publicerat i Stadens delar | Etiketter , , , , , , | 2 kommentarer

Kronhuset, göteborgs äldsta bevarade byggnad

År 1640 beslöt Kristinas förmyndarregering att ett tyghus skulle uppföras i staden. Sverige var vid denna tid i full färd med att rusta för krig mot Danmark. Därför var behovet stort av ett lagerhus för militärens uniformer och annat krigsmateriel. Byggmästare var Olof Örnehufvud som fick order om att starta byggandet 1643. Till fasaden användes tegel, importerat från Holland. Läs mer

Publicerat i Stadens delar | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Sankt Jörgens Sjukhus

Det numera nedlagda mentalsjukhuset S:t Jörgen har en historia som sträcker sig tillbaka ända till tidig medeltid. Sjukhusets äldsta kända föregångare hette Sancti Jörghens Hospitall och anlades av dominikanermunkar i mitten på 1200-talet. Detta hospital låg i Lödöse som vid denna tid var Sveriges fjärde stad. Liksom andra s k Jörgenshus byggdes det för att ta emot människor som drabbats av spetälska. Läs mer

Publicerat i Stadens delar | Etiketter , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Vårt älskade Göteborg

Göteborg och San Francisco har sina lik- och olikheter. Till likheterna hör det kuperade landskapet, branta backar upp och ner. Bägge städerna är beroende av broar. Dom ligger nära hav och fisket är av betydelse, spårvagnar finns, dock av vitt skilda typer. Världens äldsta finns där över medan vi i Göteborg ståtar med det allra senaste nya, Ja, så har vi aldrig haft jordbävningar eller förödande eldsvådor av typ San Francisco. Läs mer

Publicerat i Stadens delar | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kortedala

Kortedala satte på sin tid rekord. Det blev det snabbast byggda, i ett svep uppförda, bostadsområdet i hela Europa. Likaså blev Kortedala Göteborgs allra första s.k. förort, belägen sju kilometer norr om centrum. 1950 gjordes en dispositionsplan av arkitekten Fritiof Lindström och efter ett lagarbete av flera arkitekter kunde byggandet påbörjas 1952. Läs mer

Publicerat i Stadens delar | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Stora teatern (STORAN)

1871 såldes teatern på auktion, och köptes av kakelugnsmakaren August Rignér för 113 000 kronor. Det berättas att Rignér var den ende som gav ett någorlunda acceptabelt bud på teatern. När han ombads ställa säkerhet, vägrade han. ”Då fortsätter vi auktionen”, sade auktionsförättaren. ”Men jag betalar kontant”, sade då Rignér och halade fram pengarna. Läs mer

Publicerat i Stadens delar | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Älvsborgs kyrka

I början av 1900-talet hade älvsborgsborna mycket lång väg till kyrkan. Den närmaste var Västra Frölunda kyrka en bra bit bort. Invånarna i Älvsborg tillhörde nämligen Västra Frölunda församling ända fram till 1967 då Älvsborg blev sin egen. Man var således i stort behov av en gudstjänstlokal på närmare håll. Men då det alltså fanns en kyrka i församlingen innebar det att man inte fick något anslag av allmänna medel. Läs mer

Publicerat i Stadens delar | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

Oskar Fredriks kyrka

Eftersom Masthugget som Oscar Fredrik till en början inte hade egen kyrka hölls gudstjänsterna i Johanneskyrkan, men 1889 påbörjades bygget av kyrkan på Dahlinberget, som uppfördes av byggmästare F O Pettersson efter ritningar av arkitekten Helgo Zettervall. Den i nygotisk stil uppförda kyrkan är nog en av vårt lands vackraste, arkitektoniskt sett. Väggmålningarna gjordes av konstnären Albert Eldh. Glasmålningarna av artisten Callander. Läs mer

Publicerat i Stadens delar | Etiketter , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer