Kategoriarkiv: Svenska Ostindiska Kompaniet

Redan greker, romare och araber handlade med Indien och Kina. Man handlade bl.a. med kryddor och siden. På medeltiden var de italienska handelsstäderna viktiga för Orienthandeln, främst Venedig. Vasco da Gama upptäckte sjövägen till Indien. Det ledde till att portugiserna upprättade handelsförbindelser där. Med Columbus blev spanjornerna betydelsefulla sjöfarande handelsmän. Spanjonerna och portugiserna delade upp världen mellan sig.

Frimureriet – i kretsen av Ostindiefararna

Bildandet Svenska Ostindiska kompaniet år 1731 gjorde Göteborg till en blomstrande handelsstad. Svenskar som besökt England, Frankrike och Holland hade kommit i kontakt med frimurare och blivit medlemmar i loger utanför landet. Snart gavs tillstånd att bilda loger även inom landet och den första logen kom att bildas i Stockholm år 1735. Logen upphörde dock under 1747 för att ersättas av en ny år 1752. Logen fick namnet ”S:t Jean Auxiliares”. Läs mer

Publicerat i Svenska Ostindiska Kompaniet | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

En saga jag äter på varje dag

Det finns många varianter på mönstret, men alla innehåller ett pilträd, ett staket, en bro med tre personer på, en båt, en ö och två fåglar. På en del slukas ön av krusiga och runda rökmoln… Läs mer

Publicerat i Svenska Ostindiska Kompaniet | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Med livet som insats – en resa till Kina

Han är inte ens fyllda arton år, drygt fyrtio år yngre än mästaren Linné, men redan en av arkiaterns mest uppskattade apostlar. Anders Sparrman arbetar i Linnés trädgårdar när han får frågan om han vill följa med på en resa till Kina. I skeppets rulla registreras pojken som matros, men hans uppgift ombord blir att assistera fältskären – skeppsläkaren. Denna resa blir upptakten till hans djupa intresse att samla naturalier och växter från världens alla hörn. Hans sympati och engagemang för de utsatta gjorde honom till en alldeles särskild medmänniska. Läs mer

Publicerat i Svenska Ostindiska Kompaniet | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

”Finland” – en omskakande färd

Det hänger en inramad bild av ett skepp på min vägg. Ett minne från ett besök på skeppet Götheborg III en sommar. Skeppet Götheborg III låg vid Stenpiren i Göteborg och jag gjorde en sväng i souvenirbutiken.Det var där jag hittade tavlan. Inramad och klar. Läs mer

Publicerat i Svenska Ostindiska Kompaniet | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Kapten Ekeberg – vem är han?

Nu börjar livet! Frihet från människor som krigar och vill bestämma över land och mark. Det är mödan värt att utstå alla strapatser. – Jag härskar över reglerna på sjön! Liksom över sol, vind och vatten. Det är kaptenens devis … Läs mer

Publicerat i Svenska Ostindiska Kompaniet | Etiketter | Lämna en kommentar

Minnesmärken

Värdshuset vid Klippan. Uppfört år 1762 för Ostindiska Kompaniet och fungerade som värdshus i nästan 100 år. Huset förekommer i boken ”Min son på Galejan” om skeppsprästen Jacob Wallenbergs resa 1769 med ostindiefararen Finland, där Jacob hade sin avskedsfest på Värdshuset. Idag fungerar det som bostadshus. Läs mer

Publicerat i Svenska Ostindiska Kompaniet | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ostindiska kompaniet-Skeppen

Stockholm – Skeppet byggdes på Clasons varv i Stockholm. Lastkapaciteten var 260 läster. Det var bestyckat med 28 kanoner. Besättningen utgjordes av 120 man. STOCKHOLM gjorde tre expeditioner till Kanton men förolyckades på utresan på sin tredje resa. Det var vid Shetlandsöarna den 12 januari 1745.
Gustaf III – Skeppet byggdes på Djurgårdsvarvet i Stockholm. Lastkapaciteten var 512 läster. Besättningen var 155 man stor och skeppet var bestyckat med 18 kanoner. GUSTAF III gjorde 9 expeditioner till Kanton under åren 1779–1805. Läs mer

Publicerat i Svenska Ostindiska Kompaniet | Etiketter , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Handelsvaror

Tutanego – Tutanego var ett annat ord för metallen zink. I en bok från 1700-talet står det: ”Zinken kommer til största mängd och lindrigaste pris ifrån China, under namn af Tutanego, där ganska rika zinkmalmer och til stor ömnighet gifvas” (Rinman, S. 1789. Bergwerks Lexicon, del 2, s.1215). Tutanego är känt som en av varorna på ostindieskeppet Götheborg, som gick på grund vid inloppet till Göteborg år 1745. Zink användes på 1700-talet som metall i hantverksprodukter, som beståndsdel i vit målarfärg och som utvärtes medicin. Läs mer

Publicerat i Svenska Ostindiska Kompaniet | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Betydelsefulla personer

Colin Campbell (1686-1757) – Han var skotte från början men kom så småningom till Sverige och blev svensk medborgare. Campbell var en av initiativtagarna till Svenska Ostindiska Kompaniet. Han hade arbetat i det ostindiska kompaniet i Ostende i Belgien och tjänstgjort en tid i Indien. Samma år SOIC startade (1731) blev Campbell adlad. Han deltog som superkargör, dvs. handelsman, i kompaniets första resa till Kina. Han var samtidigt ambassadör på resan. Läs mer

Publicerat i Svenska Ostindiska Kompaniet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Tidsbrev

Superkargens brev hem – Bäste Herr Eneström – Finland har just anlänt. Hon är ett fagert skiepp med sin väldige bestyckning. Besättningen är rusig av lycka att stå på fast mark efter månader till siöss.
Compagniets Faktorier är fyllde av skiöne varor då upphandligen av thé porcelain och tyger varit gynnsam. Lastningen skall genast taga sin början. Läs mer

Publicerat i Svenska Ostindiska Kompaniet | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

A Passage to China

Skotten Colin Campbell var direktör i Svenska ostindiska kompaniet och superkargör på den första resan till Kina 1732. Resan gjordes med fartyget Fredericus Rex Sueciae. Så sent som 1986 upptäcktes Campbells dagbok från denna resa. Den äga nu av Göteborgs Stadsmuseum. Boken har utkommit i en vetenskaplig utgåva, redigerad av prof. Ch. Koninckx, Bryssel och f. överbibl. P. Hallberg, Göteborg. Den säljs på Göteborgs Stadsmuseum. Läs mer

Publicerat i Svenska Ostindiska Kompaniet | Etiketter , , , | Lämna en kommentar