Kategoriarkiv: Vad hände när?

Under denna rubrik skall ett kalendarium över Göteborgs historia läggas ut årtalsvis. Viktiga händelser presenteras i notisform. Här skall du kunna trycka på det årtal som intresserar dig och på så vis få reda
på sådant som hände just det året. Alla tiders Göteborg så småningom skall innehålla någon notis från varje år i stadens historia.

Ett kungligt öde

Under 1660 håller kung Karl X Gustav riksdagsmöte i Kronhuset i Göteborg – blir sjuk och avlider i det hus vi idag kallar Residenset – här får vi följa en skildring hur andra händelseförlopp i historien kan styras av ödets … Läs mer

Publicerat i Vad hände när? | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Koleraepidemin 1834

I början av 1800-talet kom koleran till Europa.Smittan var vattenburen och följde sjöfarten. Göteborg drabbades som första stad i Sverige, och smittan började i Majorna. Sjömannen And. Ryberg gick på morgonen den 26 juli till arbetet. Plötsligt drabbades han av kräkningar, diarré och kramper, och på eftermiddagen avled han. Läs mer

Publicerat i Vad hände när? | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Bo bättre utställningen

Utställningen Bo-bättre ägde rum 1945 på Norra Guldheden i Göteborg, och var på sin tid Sveriges största bostadsutställning. Åker man från Centralstationen, stiger av på Wavrinskys plats och går in åt höger kommer man till den plats där utställningen ägde rum. Detta område var det första som bebyggdes på Guldheden. Läs mer

Publicerat i Vad hände när? | Etiketter , , | 1 kommentar

När mörkret föll

På gatorna var det lykttändaren som då såg till att gaslyktorna tändes så att innevånarna, när kvällsmörkret infann sig, skulle kunna göra en promenad i trakterna. Lykttändaren var en mycket betydelsefull person i vår stadsdel. Varje dag under den mörka årstiden vandrade han i Göteborg.. Läs mer

Publicerat i Vad hände när? | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Slottsskogsteatern

1915 hade fru Gerda Thomée-Mattsen och fröken Viran Rydqvist inkommit med en begäran om att få starta friluftsteater under sommaren i Slottsskogen. Det fick de lov till av Slottsskogensstyrelsen. Teatern låg i Bragehöjden och 1916 kom åter en önskan om fortsatt spelning och de lovade att inte göra någon skada.. Läs mer

Publicerat i Vad hände när? | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

Malmska valen

1866 donerade Malm valen till Göteborgs museum, och det bestämdes att den skulle kallas ”Malmska valen”. ”Vidundret” fanns först att beskåda på museet, men flyttades i november 1918 till Naturhistoriska museet, som då var under byggnad i Slottsskogen. De olika sektionerna av valen förseddes med hjul, och drogs genom staden med hästar. Läs mer

Publicerat i Vad hände när? | Etiketter , | Lämna en kommentar

Jubileumsutställningen 1923

År 1923 firades 300-årsminnet av Göteborgs grundläggning. Det var egentligen två år försenat, eftersom Göteborg grundades år 1621, men jubiléet hade försenats av sviterna efter första världskriget. I samband med 300-årsfirandet anordnades en stor jubileumsutställning. Läs mer

Publicerat i Vad hände när? | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Amerikahuset

År 1919 började Svenska Lloyd uppförandet av det hus som kom att bli Amerikahuset. Byggnaden, som ritades av Bjerke och Swensson, var tänkt att hålla lager och verkstäder för Svenska Lloyd. Innan byggandet avbröts p.g.a. ekonomiska svårigheter i och med första världskriget, hann man uppföra flygeln mot kajen. Den halvfärdiga byggnaden övertogs så småningom av Svenska Amerikaliniens fastighetsbolag, som började med tillbyggnadsarbeten 1923. Läs mer

Publicerat i Vad hände när? | Etiketter , , , , , , , , , | 1 kommentar

Funktionalismen kommer till avenyn

ungsportsavenyn har inte alltid varit den krog- och affärsgata den är idag. På 1800-talet var Avenyn stadens förnämaste gata där de välbärgade bodde. Gatan kantades av pampiga stenhus med små trädgårdar framför, liknande de man fortfarande kan se på Linnégatan, och lugnet hägrade. Men detta kom att förändras på 1930-talet. Affärsidkarna insåg denna centrala paradgatas kommersiella värde. Nu skulle Avenyn göras om till affärsgatan med stort A. Läs mer

Publicerat i Vad hände när? | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Styrsö: När sillen gick till

Styrsöborna har inte alltid försörjt sig på fiske, trots att ön ligger mitt i fiskevattnen. I gamla jordeböcker framgår det att öborna betalade sitt tionde till staten i smör. Det tyder på att huvudnäringen faktiskt varit jordbruk. Läs mer

Publicerat i Vad hände när? | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar

Göteborgs militärmuseum i skansen Kronan

Den 23 november 1904 öppnades Göteborgs Militärmuseum i skansen Kronan. Fästningstornet som stått öde sedan 1870-talet hade då genomgått en renovering. Några år efter det att militärmuseet öppnat skänktes ett soldattorp till området. Det hämtades från Solberga socken och monterades upp nedanför Kronan. Efter några år blev det för dyrt att se efter torpet, som lämnades öde. Den övergivna byggnaden drog till sig skumma typer och det hela gick så långt att vanligt folk inte vågade röra sig i området på kvällar och nätter. Läs mer

Publicerat i Vad hände när? | Etiketter , , | Lämna en kommentar