En triss av landmärken i Göteborg

Skansen Kronan 2014

En triss av landmärken i Göteborg

Eller rättare sagt signaturbyggnader som var och en verkligen står för en uppseendeväckande arkitektur och som format vår stads identitet.
Får mig osökt att asocciera till signaleld – vårdkase – som antändes för att varna befolkningen men också mobilisera krigsmakten när fientliga styrkor och andra faror antogs hota landet från havs eller från land. Sista gången vårdkasesystemet användes i Sverige var 1854 under Krimkriget när en engelsk flotta kryssade utanför Vinga. Detta tolkades av kasvakten som en möjlig attack på Sverige och vårdkasen tändes. Det tog då 24 timmar för vårdkasekedjan att gå från kase till kase, från Vinga genom Götaland och Svealand och så ända upp till Stockholm! Men nu beger vi oss ut på en luftfärd och tittar på våra landmärken som vi ser på fotot, taget av Hélio Duarte.

Vi tar sats vid den gamla vattenreservoaren i Landala och glider över Annedal och bort mot Skansen Kronan som en gång i tiden skulle tjäna som försvarsanläggning. Skansen byggdes 1687-1689 efter ritningar av Erik Dahlbergh. Uppfördes i fyra våningar, de två mellersta var kanonsalar eller kasematter. Översta våningen hade skottgluggar och nedersta våningen var krutmagasin med en ugn att glödga kanonkulor i. När fästningen togs i bruk hade den 23 kanoner och var välutrustad för krig. Skansens fem meter tjocka murar och 23 kanoner skulle skydda den nya staden Göteborg på 1600-talet.  Holländare lockades hit vid grundläggningen 1621 då Svenska Kronan lovade att staden skulle befästas. Ett starkt försvar av Göteborg var avgörande för att upprätthålla Sveriges förbindelse med Västerhavet. Vallgravar, jordvallar och en befästningsmur byggdes runt staden. Vårt tidiga Göteborg var en fästning med en liten stad inuti. En plan upprättades för sex framskjutna skansar på bergen kring Göteborg, men endast skansen på Risåsen blev förverkligad. Det förnyade krigshotet från Danmark 1683 påskyndade beslutet att förstärka den, vilket resulterade i Skansen Kronan. Men vi blev aldrig mer utsatta för några fientliga anfall så det var läge att avrusta skansen 1806. I mitten av 1800-talet kom skansen till användning som fängelse och under 1870-talet fungerade den under den rådande bostadsbristen som nödbostad. År 1904 blev skansen Kronan militärmuseum. Idag används Skansen Kronan som festlokal.

Vi tar ny fart och landar på nästa höga torn på vår färd mot horisonten – hänger oss kvar en stund vid Oscar Fredriks kyrka – en kyrka som ritades av den kände arkitekten Helgo Zettervall under 1889-93 och invigdes samma år den stod klar, 1893. Den är byggd i nygotisk stil och anses vara en av stilens allra bästa representanter i Sverige. 
Kyrkan är treskeppig med sidoställt torn och månghörnigt kor med glasmåleri av Albert Eldh. Den flerfärgade, rikt formade exteriören är ett uttryck för det sena 1800-talets nygotiska ideal. Zettervall, som kom att bli århundradets störste restaureringsarkitekt i Sverige, var djärv och nyskapande. Han ses av många som tidens främste arkitekt med en mycket omfattande produktion.

Oscar Fredriks kyrka har restaurerats tre gånger: 1915, 1940 och 1974.
Vid restaureringen under ledning av Axel Forssén år1940 togs sidoläktarna bort och dekoren på valvbågar och kapitäl målades över.
Lyckligtvis flyttades predikstolen tillbaka till sin ursprungliga plats – vid södra sidan av koret – och de äldre väggmålningar och dekorationer togs fram igen vid den senaste restaureringen, 1978. När vi sett att allt är väl med bänkar och dekorationer tar vi oss över till Fjällgatan och upp mot Masthuggsberget.

Där ligger majestätet och väntar på oss – Masthuggskyrkan – årets födelsedagsbarn – och det här är väl för många det första landmärke man kan se från sjösidan – kyrkan med sin framträdande siluett där uppe på berget. Kyrkan är byggd i typisk nationalromantisk stil, ritad av Sigfrid Ericson. I april 2008 återinvigdes kyrkan efter den första renoveringen sen invigningen 1914. Uppe vid kyrkan bjuds det på en fantastisk utsikt över Göteborg och hamninloppet. Kyrkans två klockor väger tillsammans 5 200 kilo. 
Den stora vägen 3 200 kilo och den mindre 2 000 kilo. 
De är gjutna vid Götavarvet år 1914. Under 2014 firar således Masthuggskyrkan 100 år. Det kommer att uppmärksammas under året med gudstjänster, utställningar, visningar, konsttävling och mycket annat.
Själv har jag ett bestående minne om den här kyrkan – från tidiga skolår. Vi läste om gigantiska trålnät och jag ritade ett nät som inrymde hela Masthuggskyrkan …

Vi kliver ner från vår utkikspost i Landala och går en rask promenad genom ett vårkyligt Göteborg.

Jag kan inte låta bli att berätta om en instruktion jag fann när jag skulle skriva om våra landmärken;
”Vi gifter oss i Oscar Fredriks kyrka. Därefter sker transport genom vår försorg till Skansen Lejonet, det är vår önskan att så många som möjligt kan följa med på transporten då denna i sig kommer bli en upplevelse.  Det innebär att om Du tar bil till Oscar Fredriks Kyrka är det troligen bäst att lämna bilen där tills dagen efter. Om Du avser att ta bilen efter middagen, är det bäst att parkera bilen vid Skansen Lejonet, på särskilt skyltade P-platser som är avgiftsfria och ta Dig till Oscar Fredriks kyrka med kollektivtrafik eller med taxi. Det bästa kan dock vara att lämna bilen vid Ditt hotell eller boende.
Oscar Fredriks Kyrka är centralt belägen i Göteborg. Med bil finns gatuparkering runt kyrkan. Dock rekommenderas parkering i något av parkeringshusen på Vegagatan, Jungmansgatan eller vid Masthuggstorget, då detta blir billigare och är säkrare.
Med kollektivtrafik är närmaste hållplats ”Oscar Fredriks kyrka” som trafikeras av busslinje 60. Promenadtid mellan hållplats och Oscar Fredriks kyrka är max 5 minuter. Du kan också ta spårvagn 3,9 eller 11 till hållplats ”Masthuggstorget” och därefter promenera, något som tar max 10 minuter. Med taxi, observera att taxipriserna i Göteborg skiljer sig markant mellan olika bolag. Vi rekommenderar att Du använder taxi – uppge ”Oscar Fredriks Kyrka”.
Hitta till festlokalen: Skansen Lejonet är centralt beläget i Göteborg. För karta, klicka här.
Om Du kommer med bil finns parkering på vägen upp mot Skansen Lejonet. Du får inte parkera längst upp, utan enbart där det finns särskilt skyltade P-platser. Parkeringen är avgiftsfri. Med kollektivtrafiken är närmaste spårvagnshållplats Svingeln, som trafikeras av spårvagnslinje 1, 3 och 6. Promenadtid mellan hållplats och Skansen Lejonet är ca 15 minuter.”

Vi får hoppas att de fick ett alldeles underbart bröllop och fest därefter …

 

Kommentarer

comments

Om Maya Hedberg

Kort biografi – Maya Hedberg
Född i Landala, Göteborg. Uppvuxen i Guldheden. Slumpen förde mig tidigt till Italien som blev ett land jag gärna återvänder till. Som utredare/planerare inom sjukvården Göteborg och Västragötalandsregionen har jag en lång erfarenhet av skrivande – vandrat genom förvaltningens alla byråkratiska vindlingar. Sedan några år tillbaka blev skrivandet mer fritt och berättande – särskilt om företeelser i livet och i synnerhet om historia. Prövat olika skrivsätt inom olika genre – lärde mig att skriva om, på ett mer personligt sätt för att förhoppningsvis ta tag i läsaren – och fånga intresset för vår egen historia, vårt ursprung.

Det här inlägget postades i Ett foto berättar och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera gärna!