Gatenhielmska kulturreservatet i blickpunkten

MASTHUGGET OCH GATENHIELMSKA KULTURRESERVATET I BLICKPUNKTEN

Ett trevligt program för grupper    -Tidsåtgång 75 minuter –
Följ med på en spännande guidad kulturvandring i Reservatet och ett besök i Gamla Masthuggspojkars Hem – och Arbetslivsmusem.

I Gatenhielmska Kulturreservatet vid Allmänna Vägen-finns en unik miljö med den äldsta bevarade trähusbebyggelsen i Göteborg med anor från 1700-talet I denna del av Göteborg har det alltid bott människor som haft med hamn och Sjöfart.
Lars Gatenhielm – född i Onsala- kapade Danska fartyg på Karl den XII:s order och blev adlad av Konungen samt chef för Amiralitetsvarvet som låg vid kanten av Stigberget under 1600 –och 1700- talet.Hör den spännande berättelsen om honom!

I Reservatet vårdar Föreningen Gamla Masthuggspojkar sitt kulturarv av en urban arbetarkultur specifik för Göteborg. I sitt föreningshus har man nyligen inrättat ett hem-och arbetslivsmuseum som berättar om folks- män och kvinnors- tillvaro både i då- och nutid samt händelser i det gamla Masthugget.

Förutsättningar vid funktionshinder:
Gatorna i Gatenhielmska Kulurreservat är belagda med kullersten. Entrè för rullstol finns tyvärr inte. Man promenerar i en kuperad gatumiljö i reservatet. Den guidade visningen kostar 30:- pr person och erlägges vid besöket. Vi kan ta emot: minimum 10 och maximum 60 personer per besök.

Bokning och genomförande: Bokning kan ske alla veckodagar utom lör-och söndagar. Bokning sker per tel 031- 24 88 87 eller 076-5523886 eller via Gamla Masthuggspojkars Hemsida www.kulturreservatet.se (klicka på föreningar i Reservatet och Bokningar!) Vi lämnar bokningsbekräftelse till Er!

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA MED ER BOKNING!

 

Kommentera gärna!