Gatenhielmska Reservatet


(En kulturhistorisk ”Pärla” i Göteborg)

Gatenhielmska Reservatet är ett kulturreservat runt det så kallade Gatenhielmska Huset i Majorna vilket byggdes år 1742 och som ligger vid Stigbergstorget. Det består av 16 fastigheter samt Bäckska Paviljongen. Det är ett område som visar hur stadsdelen Majorna såg ut innan modernare hus byggdes och det ligger på det f.d. Amiralitetsvarvets mark. Här har alltid bott människor som på ett eller annat sätt har haft med hamn och sjöfart att göra. Byggnaderna används numera av olika föreningar och som bostäder.

I området går Allmänna Vägen, Pölgatan och Delawaregatan. Det består bland annat av Gatenhielmska huset vid Stigbergstorget som dock aldrig har hyst Lars Gathenhielm vilken gjorde sig en förmögenhet dom kaparkapten i Karl XII: s tjänst och fick huset som en kunglig förläning. Gatenhielm dog år 1718 och huset tros vara uppfört år 1742. Fasaden mot torget är byggd av slätpanel för att imitera det pampiga intrycket av ett stenhus. Kraftiga lisener- (väggpelare) delar in själva fasaden.

Pölgatan- namnet på gatustråket inom området- har uppkallats efter den gamla rotebeteckningen Pölen. Det ändrades år 1885 till Ölvägen. 1937 fick gatan sitt nuvarande namn: Pölgatan.

Gatenhielmska huset vid Stigbergstorget

Gatenhielmska huset vid Stigbergstorget. bild: Helio Duarte

Gamla Masthuggspojkarmuseet

Gamla Masthuggspojkarmuseet bilder: Helio Duarte

Gamla Masthuggspojkarmuseet

Byggnaderna vid Pölgatan är i nutid den äldsta friliggande trähusbebyggelse Göteborg har kvar och består av dessa samt består av ett antal byggnader från 1700- och 1800-talen. Kvarteren byggdes upp under 1750-talet när Göteborg var centrum för  Svenska Ostindiska Kompaniet och husen blev hem åt hemvändande sjömän. Här finns alltså hus som är över 300 år gamla och som tidigare främst varit bostäder åt varvsarbetare och sjöfolk.

Flertalet som bodde här hade oftast anknytning till det förut nämnda Varvet nere vid älven. Det anlades efter stadens grundläggning under 1600-talet där fartyg byggdes under 250 år d.v.s. från 1650-talet och fram till varvets avveckling i början av 1900-talet. Varvet sträckte sig från Stigbergstorget ned mot älven och låg cirka 35 meter söder om Amerikaskjulet (även kallat Betongskjulet) ungefär snett över gatan mittemot Sjöfartstornet. Här låg under varvets marina örlogstid förlagd den s.k. Göteborgseskadern, Under 1700-talet övergår Amiralitetsvarvet i ett ”civilt” skede och benämns sedermera Gamla Varvet.

F.d. Knapes Värdshus ”Camelion” Allmänna Vägen 6/Pölgatan .Byggnaden kallas också ”Kullen” f.d. segelsömmare Hanssons hus

F.d. Knapes Värdshus ”Camelion” Allmänna Vägen 6/Pölgatan .
Byggnaden kallas också ”Kullen” f.d. segelsömmare Hanssons hus

Hela Reservatet hotades av omdaning under 1930-talet när Stadens Byggnadsnämnd år 1933 hade godkänt en plan som skulle medföra rivning av de gamla husen för att bygga nytt.Lokalbefolkningen i Masthugget och Majorna protesterade och samma år bildades Kulturminnesföreningen Gathenhielm som åtog sig ansvaret att förvalta byggnaderna för områdets framtida bevarande.Gavanna, nr 131 (Disponeras av Föreningen Gamla Majgrabbar)

Gavanna, nr 131 (Disponeras av Föreningen Gamla Majgrabbar)

Vi från Vega

Protesterna gav resultat, rivningsplanerna toppades och området blev istället Sveriges första byggnadsminnesmärkta kvarter år 1964. Finansieringen för detta löstes ;dels genom stöd av Felix Lindbergs donationsfond vilka bidrog med 223.000: kronor för markinlösen, dessutom bidrog många enskilda bidragsgivare med 165.000:- kronor och slutligen beviljades föreningen ett anslag från stadsfullmäktige i Göteborg om 50.000:- kronor.

Konstnären Eino Hanski

I Reservatet finns flera hus värda att se med av vad som anses vara Göteborgs äldsta trähusbebyggelse. Här har genom åren även bott flera kulturpersonligheter som t.ex. konstnären Eino Hanski. Hans staty ”Sjömannen” (1996) finns här att beskåda längst upp på Pölgatan. I nutid förvaltar det kommunala fastighetsbolaget HIGAB detta Reservat och det är dom som hyr ut husen till olika föreningar och boende.

Bebyggelse och Hus i Reservatet:

Gatenhielmska Huset,Stigbergstorget 7. Skyddat enligt lag av den 12 juli 1942
Dahlströmska Huset, Allmänna Vägen 2A
Jedeurska Huset, Allmänna Vägen 2
F.d. Knapes Värdshus ”Camelion” Allmänna Vägen 6/Pölgatan .Byggnaden kallas också ”Kullen” f.d. segelsömmare Hanssons hus,
Frigga, nr 129
Gilgal, nr 130 (Det äldsta huset i Reservatet byggt kring år 1700)
Gavanna, nr 131 (Disponeras av Föreningen Gamla Majgrabbar)
Stora Klämman, nr 138 Lilla Klämman, nr137 (Disponeras av föreningen Vi i Vega)
Hjortbergska Huset, nr 136 (Disponeras av Föreningen Gamla Majtöser)
Härbärget på tomten ”Justitia” i Söderlingska trädgården, Allmänna Vägen 12
Gloriana, vid Söderlingska trädgården, Allmänna Vägen 12
F.d. Värdshuset ”Gyllene Suggan” Allmänna Vägen 9, tomten kallas ”Europa”
Kommendanthuset, Allmänna Vägen 7
Delawaregatan 2 och Karl Johansgatan 10
F.d. Biografen Kaparen, Här låg tidigare Majornas växelundervisningsskola byggs 1826- 1827 ,riven år 1938.
Oceanografiska Instutionen vid Göteborgs Universitet, Allmänna Vägen
Bäckska Paviljongen i Söderlingska trädgården med inskriptionen ” Goda vänner trivas här”
Låg tidigare vid Jaegerdorffsplatsen. I denna paviljong skrev under 1860-talet den då 30- årige författaren Viktor Rydberg enligt vad traditionen berättar två av sina mest kända verk; den siste Athenaren och Singoalla”.
Kvarteret S:t Göran med raden av landshövdingehus utefter Djurgårdsgatan
Helleberget,Pölgatan, Majornas 3:e Rote nr 128 Numera Allmänna vägen 8-10/Pölgatan (Disponeras av Föreningen Gamla Masthuggspojkar) Huset är med säkerhet 250 år gammalt.

Det ägdes år 1773 av Handelsman Björnberg (storköpman, spannmålshandlare och brännvinsbrännare). Hans hyresgäster utgjordes företrädesvis av sjöman och timmermän med familjer. Huset ägdes år 1785 fortfarande av Björnberg . En dåtida förteckning visar att bland de som med sina familjer då bodde där som hyresgäster återfinns namnen Christer Lunius, Jakob Wetterberg, Peter Unge och Peter Lundberg vilka samtliga hade Varvet eller Sjöfart som sin försörjning.

År 1788 får huset en ny ägare: Timmerman Olof Hallman som äger det fram till år 1793 då Klamparen (brädgårdsarbetare) Anders Wennerholm blir dess nye ägare. Han bebor fr.o.m. detta år huset med sin familj och sin svärmor Lena, en piga Britta samt dessutom Timmermannen Petter Ström och avskedade Dragonen Jonas Lustig- den båda senare var hyresgäster. Klamparen Wennerholm som var född 1769 var under hela 35 år- ända fram till år 1828 bosatt i huset. Husets slutliga ägare innan Göteborgs Stad är 1895 förvärvade det hette Plomholt.

Föreningarna Gamla Masthuggspojkar, Gamla Majgrabbar, Gamla Majtöser och Vi i Vega har varje år gemensamma aktiviteter i Reservatet till vilka alla besökare hälsas varmt välkomna. Dag och tidpunkter för dessa annonseras i pressen:

Gökottan ; Hålls varje år på Kristi Himmelsfärdsdag. Alla föreningarna i Reservatet hälsar Våren välkommen. Sonorakören och föreningarnas Spelmanslag framträder.

Reservatets Dag; är ett årligt evenenemang som inträffar den första söndagen i September. Då har alla föreningarna i Reservatet öppet hus. De olika föreningarna Spelmanslag underhåller. Artistframträdande. Försäljning av de olika föreningarnas årstidningar, lotterirsäljning samt kaffeservering med tillbehör.

Jul i Reservatet ; firas av samtliga föreningar en av lördagarna i December, Öppet Hus,Spelmanslag underhåller, Julstämning, Tomte,Försäljning av föreningarnas årstidningar samt av Kaffe,Glögg och Pepparkakor.

Av: Rolf Simonsson

Kommentarer

Kommentarer

Kommentera gärna!