Göteborgs Centralstation

Göteborgs centralstation

Göteborgs centralstation

Göteborgs Centralstation ligger vid Drottningtorget. Till denna plats har resenärer anlänt under lång tid. Nära dagens resecentrum låg förr en skjutsstation där hästar och vagnar kunde beställas för långväga färder.

När järnvägen gjorde entré, gick skjutsstationerna allt sämre eftersom det nya sättet att resa var både bekvämare och snabbare. Idag finns här, förutom järnväg, ett trafikcentral för regionala och långväga bussresor.

Västra Stambanan

Västra stambanans sträckning på en målning placerad i vänthallen.

Göteborgs centralstation, dricksfontänerna.

En av de gamla dricksfontänerna.
Foto: Madeleine E


Fasaden

Arkitekt var Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824-1919). Det var hans första stora uppdrag som järnvägsarkitekt, en titel han hade i 40 år.

Stationen är en av de tidiga rundbågsbyggnaderna i landet med nygotiska drag. Första våningen bestod av vänthallar och på andra våningen fanns administrationen. På baksidan uppfördes en banhall (se till vänster) som täckte de fyra spåren.

Stationsbyggnaden ca 1860. Foto: P.M. Lindsted

Stationsbyggnaden ca 1860.
Foto: P.M. Lindsted

Stationsbyggnaden ca 1900.

Stationsbyggnaden ca 1900.
Foto: A. Jonasson

På 1880-talet förändrades yttertaket, vilket drastiskt förändrade utseendet på stationsbyggnaden. Den låga tillbyggnaden på var sida om huset hade då redan tillkommit, och skulle senare förändras ytterligare. Antalet spår hade under dessa år utökats från fyra till åtta.

Västra gaveln av stationshuset 1930. När stationen byggdes 1858, så var detta en öppen banhall, och en bit utanför låg en vändplatta för de fyra spåren.

Västra gaveln av stationshuset 1930. När stationen byggdes 1858, så var detta en öppen banhall, och en bit utanför låg en vändplatta för de fyra spåren.

Den gamla banhallen inrymde till en början spåren. 1923 flyttades spåren ut och banhallen blev vänthall. Idag inrymmer den biljettförsäljning, restauranger och butiker. Här, liksom i andra delar av byggnaden, är mycket av den äldre inredningen bevarad.

Arkitekt Edelsvärds ritning över stationen från 1858. Här ser man spåren som gick rakt genom den dåvarande banhallen.

Arkitekt Edelsvärds ritning över stationen från 1858. Här ser man spåren som gick rakt genom den dåvarande banhallen.

1923 är det en buffet.

1923 är det en buffet.

Interiören

De båda fontänerna ovan har sin plats i den f d banhallen. Inför den stora utställningen i Göteborg 1923 togs alla spår och plattformar i banhallen bort och den förvandlades till en stor vänthall. Därifrån fick resenärerna gå via en utgång i den östra änden (idag mot spåren) ut till spåren. Anledningen till förändringen 1930 var att stationshuset skulle få titeln centralstation. De tre banorna Västkustbanan, Boråsbanan och Bergslagsbanan hade förut haft ett eget stationshus, beläget ett par hundra meter från centralstationen. Nu skulle de anlända till samma stationshus som Bohusbanan och Västra stambanan (den statliga järnvägen som gick bl a till Stockholm). För att klara den utökade trafiken byggdes stationsområdet ut med fler spår och plattformar inklusive en yttre, öppen plattform.

1930, den yttre, öppna hallen med målningarna av de olika banorna på väggen till vänster.

1930, den yttre, öppna hallen med målningarna av de olika banorna
på väggen till vänster.

Del av vänthallen 1923.

Del av vänthallen 1923.

I:a och II:a klass vänthall 1930.

I:a och II:a klass vänthall 1930.

Kungabesök

Stationens banhall under Västra Stambanans invigning.

Stationens banhall under Västra Stambanans invigning.

Den 8 november 1862 var hela Västra Stambanan, det vill säga den statliga järnvägen, mellan Stockholm och Göteborg färdig. Den 3:e avgick ett invigningståg med Carl XV som en av passagerarna.

Oscar II

Foto: Alf Peterson

 

Den 28-30 mars 1898 besökte Oscar II Göteborg. Han reste med tåg och mottagande var stort när tåget anlände till Göteborg.

Göteborgs centralstation

Foto: Alf Peterson

 

Göteborgs Centralstation

 

av Marie Karlsson

 

Kommentarer

comments

Om Helio Duarte

Tidigare projektledare för "Alla tiders Göteborg" som ursprungligen var ett EU-projekt inom ramen för Göteborgs stadsmuseum. Mitt ansvar som projektledare var att erbjuda arkeologer och kulturvetare utbildning i mediahantering (photoredigering bla) och html-teknik. I samband med projektet skapades också en webb/hemsida om Göteborgs historia, det som idag är sajten för Göteborgs Historia med tillhörande Facebookgrupp. Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2013!
Det här inlägget postades i Stadens delar och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera gärna!