Göteborgs Maritima Centrum

-En  verklig fartygshistoriska ”pärla” i Göteborg och en av dess ”eldsjälar”-

Göteborgs Maritima Centrum, ett stenkast från Göteborgs-Operan  är världens största flytande fartygsmuseum och är en del av  Sveriges militärhistoriska arv.
Allt sedan staden grundades 1621 har den  varit en hamn- och sjöfartsstad. Efter den stora och förödande varvs-och rederikrisen på 1970-talet blev dess innerhamn tom och öde. Tanken på att göra ett kombinerat fartygs –och varvsmuseum tog då en fastare form och ”Maritiman” slog upp portarna år 1987. Sedan dess har ett otal besökare och turister besökt detta  flytande fartygsmuseum, och fått en inblick i den sjöfartshistoria  som  varit med och byggt upp Göteborg.  Dess fartygsflotta består av 19 stycken fartyg, båtar och pråmar. Man får bland annat gå ombord på fyrskeppet Fladen, jagaren HMS Småland och u-båten HMS Nordkaparen.

Maritima Centrum i Göteborg

Jag sitter en vårdag i april och samspråkar med Lars Zimmerman  vice ordförande i Göteborgs Maritima Centrum och en av ”edsjälarna” i densamma . Han växte upp i Strömstad och härstammar från en släkt -både på sin fars och mors sida – av sjöfolk och båtbyggare. Fadern var sjölots och Lars berättar att denne under andra världskrigets svenska krigs- och lejdtrafik ombord på m/s Adolf Bratt var med om att fartyget blev minsprängt-men han klarade livet.

Lars tillbringade sin uppväxt och skoltid i Marstrand till dess han fyller 15 år och själv börjar han sitt maritima liv som 16 åring på Sjömansskolan i Göteborg med en  kurs i maskin-och däcksutbildning. Med den som grund arbetar han sedan fram till 19-årsåldern periodvis inom Sjöfartsverket och är med på  fiske i Nordsjön. Han går dessutom en sommar- och vinterkurs på Ljungskile Folkhögskola för att sedan  kunna söka in  till Sjöbefälsskolan för att läsa navigation och ta skepparexamen.
Det gör han som 20-åring och får därmed  tillstånd att föra fartyg i Svensk kustfart och i Östersjön,samt fiskefartyg i Nordsjön. Han börjar på nytt arbeta inom Sjöfartverket men  nu som anställd  båtsman vid Marstrands lotsplats. Arbetet består bl.a. av att ”sätta ut och ta hem” lotsarna till ankommande och avgående fartyg samt att bevaka den pågående sjötrafiken.

Senare samma år blir han inkallad till militärtjänst och hamnar som alla unga ”sjögastar” vid den Svenska flottans rekrytskola i Karlskrona. Där gör han sin värnplikt som skeppshantverkare fram till år 1963 då det är dags att mönstra av. Efter militärtjänsten  återgår han  till sitt arbete inom Sjöfartsverket men nu som fyrvaktare på Pater Nosters fyrplats. Där består arbetet av att  tillsammans med två andra kollegor  sköta om fyren, att bevaka den pågående sjötrafiken samt att sammanställa och lämna fortlöpande väderleksrapporter till SMHI i Norrköping.
Men Lars har en stark längtan och ett  klart mål  och det är att kunna  fortbilda sej vidare  inom  sjöfartsyrket..Därför börjar han hösten 1963 med  studier igen,denna  gång på Billströmska Folkhögskolan .Där  läser han och tenterar i navigationslära och tar sen sin  försteskeppare-examen. År 1964 blir han anställd hos Röda bolaget i Göteborg som motorskötare och motorman ombord i bärgningsbåtarna samtidigt men hinner också att läsa in en maskinistexamen på  Sjöbefälsskolan. Han arbetar vidare på Röda bolaget fram till 1972- men nu som  examinerad maskinist.

Men för att kunna ta ett ytterligare ett steg och bli maskinchef  behöver han också en maskinteknisk examen. Som ett led i detta tar han under en mellanperiod arbete på Lindholmens varv som reparationsfilare. Det arbetet var en nödvändig  förutsättning för att  komma in på Sjöbefälsskolan och få ta nämnda examen,vilket han också gör  1973.
Åren därefter och fram till 1977 arbetar han åter i Röda bolagets tjänst som maskinist  och sysslar med  reparationer av fartyg på  varv.
Samma år får han via kontakter erbjudande om ett jobb som metallarbetare hos ABS Pump AB (Gamla Pumpindustri) i Mölndal ,vilket han antar. Där sysslar han huvud- sakligen  med att montera och rikta pumpar samt  hjulbalansering av desamma. Under åren som sedan går fram till 2005 då företaget upphör med sin verksamhet , medverkar han också i 14 år i dess  klubbstyrelse och är skyddsombud. Under tre år sitter  han med som ledamot i bolagsstyrelsen. Lars är utbildad på LO-skolan  i företagsledningsfrågor  vid Metalls kursgård  Lingatan och som skyddsombud.

År 2005 börjar han  på Göteborgs Maritima Centrum(”Maritiman”) med sitt nuvarande arbete. ”Dom som är i chefställning där känner  mej mycket väl och ville att jag skulle börja arbeta för dem  Jag sköter i huvudsak mitt arbete där helt själv” säger Lars.” Jag arbetar som mest på reparationssidan av fartygen  Det  är det bästa som hänt i mitt liv och jag har så att säga växt in i jobbet där ”.
Men det är inte bara reparationer mångsysslaren Lars arbetar med där; förutom att han också guidar besökare runt på ”Maritman”, kör han själv regelbundet som maskinchef bogserbåten Herkulus och M/S Poseidon (numera såld till Örnsköldsvik) på räkkryssningar och båtresor till Vinga och Marstrand.

”Det kan gälla alla slags olika människor som åker med på dessa resor, allt ifrån vanliga turister, folk från olika företag och föreningar, ja t..o.m  på bröllop och sjöbegravningar säger Lars”. Han har även  medverkat som maskinchef ombord när det gäller liknande resor för ”Bohus-Line”och som eldare  på ångaren Bohuslän..
Förutom sitt arbete på  ”Maritiman” har han  varit instruktör på Sjöbefälsskolan (sorterar i nutid under Chalmers Tekn.Högskola) i ämnet  sjöfart och marinteknik för  blivande sjöingenjörer. Han är ordförande för sällskapet bogserbåten Herkulus och tillika vice ordförande i densammas ekonomiska förening.
Därtill är han –som tidigare nämnts- vice ordförande i Göteborgs Maritima Centrum och är ute runt om i Väst -Sverige  där han  regelbundet  håller olika föredrag och föreläsningar om sjöfart;  som t.ex.; Den svenska krigs-och lejdtrafiken under andra världskriget, om bogserbåtar , fyrar och fyrskepp. Han hinner också med att vara medlem i föreningarna Flottans Män och  ubåten Nordkaparen.

”Hur orkar du  –säger jag avslutningsvis till Lars-att både arbeta och dessutom  engagera dej i allt  övrigt som du gör och som har med sjölivet och ”Maritiman”  att göra?”.

” Ja säger Lars –som jag redan har sagt dej- det här med mitt arbete på ”Maritiman” och allt annat som är kopplat till det, det är absolut det bästa som här hänt mej i mitt liv .
Det ett helt underbart arbete som jag får hålla på med, för ”Maritiman” blir aldrig färdig utvecklingsmässigt sett, det handlar där om ständigt nya projekt. Och du, tänk dej bara detta att jag får träffa och få kontakt  med människor som liksom jag har ett stort hjärta och engagemang för Svenskt sjöliv och sjöfart. Det gör att jag ser med  stor tillförsikt  på framtiden både för mej själv och ”Maritiman” ”

PS: Funderar Du  själv på att göra ett besök på ””Maritiman” och gå till sjöss mitt inne i Göteborg  klicka då på nedanstående länk –så får du all  den information om detta som Du  behöver :  /

Kommentarer

comments

Om Maya Hedberg

Kort biografi – Maya Hedberg
Född i Landala, Göteborg. Uppvuxen i Guldheden. Slumpen förde mig tidigt till Italien som blev ett land jag gärna återvänder till. Som utredare/planerare inom sjukvården Göteborg och Västragötalandsregionen har jag en lång erfarenhet av skrivande – vandrat genom förvaltningens alla byråkratiska vindlingar. Sedan några år tillbaka blev skrivandet mer fritt och berättande – särskilt om företeelser i livet och i synnerhet om historia. Prövat olika skrivsätt inom olika genre – lärde mig att skriva om, på ett mer personligt sätt för att förhoppningsvis ta tag i läsaren – och fånga intresset för vår egen historia, vårt ursprung.

Det här inlägget postades i Stadens delar och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera gärna!