James Dickson D Ä

Robert Dickson (1782-1858). Oljemålning av P. Krafft d y.

Robert Dickson (1782-1858). Oljemålning av P. Krafft d y

James Dickson d ä. (1784-1855). Oljemålning.

James Dickson d ä. (1784-1855). Oljemålning.

Bolag James Dickson Co.

James Dickson föddes 1784 i Montrose, en hamnstad i Skottland. Han var son till köpman James Dickson och Christine Murie. 1798 anställdes han på ett kontor i Edinburgh och från 1805 var han handlande i Leith, Edinburghs hamnstad. 1809 reste han till Göteborg. Hans äldre bror Robert hade rest dit sju år tidigare. 1810 fick han tillstånd att starta upp sin verksamhet som handlande. I en förteckning gjord av Handelssocieteten 1810, upprättad över fartyg från Göteborg som uppbringats av danska kapare, finns han noterad som ägare till fartygen Johannes och Maria. 1816 bildade han tillsammans med sin bror handelshuset James Dickson & Co vars verksamhet huvudsakligen kom att omfatta skogsaffärer, sågverks- och rederirörelse. James ledde bolagets affärer. Tredje brodern Peter, bosatt i London, skötte till en början firmans engelska affärer.

Efter Napoleonkrigens slut 1814, förlorade ett stort antal av Göteborgs köpmän sina tillgångar, inklusive Robert Dickson. James Dickson klarade sig bättre, men förlorade dock halva sin förmögenhet.Verksamheten sträckte sig upp i Värmland (bl a i Edsvalla) och Norrland (bl a i Svartvik och Husum). James Dickson var en av de första som blev rik på norrländska och värmländska skogar, mycket tack vare nya metoder inom skogsavverkning och träförädling. Virket exporterades till stor del med egna båtar till England. Firman anlade järnväg från ett av sågverken till lastageplatsen Sandarna, byggde kyrkor och skolhus åt arbetarnas barn.

Verksamheten i Norrland leddes från mitten av 1830-talet av Roberts son James Robertson Dickson.Det Dicksonska handelshuset upphörde i slutet av 1800-talet då Svartviks bolag sålde sina sista verk i Norrland, Sandarna och Askesta.

ur: Dickson, Robert, Minnen, Stockholm, 1920, s. VIII:

”I Göteborg hade min farfar börjat grosshandel med kolonialvaror. Under kontinentalsystemets tid lärer han haft mycken framgång; men under den handelskris, som i Göteborg följde efter det stora krigets slut, måste äfven han afvträda sina tillgångar till borgenärernas förnöjande. Han gick därefter i bolag med brodern James, som redan förut börjat exportera järn och trä. Sålunda bildades bolaget James Dickson & C:o. Ursprungligen handlades med produkter från Värmland, där bolaget förvärfvade flera verk och egendomar. Vid Trollhättan hade bolaget en såg. Sedemera utvidgades affären äfven till Norrland, där bolaget förvärfvade flera verk, skogar och afverkningsrätter. Verksamheten där leddes på adertonhundratrettiotalet och någon del af fyrtiotalet af brukspstron James Dickson och några år senare af Oscar Dickson. För att underlätta utförseln ägde firman omkring 20 segelfartyg och för affärerna med England en filial i London under namn Dickson Brothers. Redan omkring år 1840 torde bolagets verksamhet hafva varit ganska omfattande. Ett tecken därpå är, att James Dickson år 1839 erhöll titeln kommerseråd.”

Huset på Södra Hamngatan 5 uppfördes 1814 av kommerserådet och varvsägaren Carl Bagge.

Huset på Södra Hamngatan 5 uppfördes 1814 av kommerserådet och varvsägaren Carl Bagge.
Efter hans död övergick det till svärsonen James Dickson.

Hus och Hem

Från början av 1840-talet hade familjen Dickson ett sommarställe på Överås mark i Örgryte. 1844 upplät ägaren till Underås-Överås, major Lorentz Giers, ”med sin hustrus ja och samtycke till evärderlig ägo åt commercerådinnan Eleonore Dickson, född Bagge, det för närvarande bemälda commercerådinna under arrende innehafvande, nämnda hemman tillhörande jord 10 tunnland 11.1/4 kappland, för 5850 rdr banco”.Boningshuset var en rödmålad tvåvåningslänga. Den 8 oktober 1830 lät Lorentz Gierts värdera byggnaden. Den var enligt protokollet en rödfärgad envånings träbyggnad av furutimmer med korsvirke ”uppsatt för över 50 år sedan”. Bakom bostadshuset nedanför bergshöjden växte en lund av alar. Alarna höggs ner och istället planterades en hög thujahäck. Familjens ursprungliga marker började vid Wilhelmsberg och den andra gränsen gick bakom den dåvarande stallbyggnaden. Senare köptes större delar av området upp av James d y.

Under James Dickson d ä’s ägotid planerades och påbörjades det stora trädgårds– och parkanläggningar, som sedan kompletterades av sonen James. Det var också James d y som 1861 lät uppföra det bostadshus som finns kvar idag.

Familj

James Dickson föddes den 3 februari 1784 och dog den 17 november 1855. Han var då nordstjärneriddare och ledamot av Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle. Han var gift med Eleonora Margareta Bagge. De fick fem barn. James (1815-1885), Charles Peter (1817-1858), Caroline Charlotte (1822-1908), Robert (1819-1903), Oscar (1823-1897) och Axel (1826-1899).

Eleonora Bagge (1794-1857).

Robert Dickson

James Dickson d y

Oscar Dickson

James Dickson d ä’s grav på Örgryte gamla kyrkogård.
Foto från 1912.

av Marie Karlsson

Kommentarer

comments

Om Helio Duarte

Tidigare projektledare för "Alla tiders Göteborg" som ursprungligen var ett EU-projekt inom ramen för Göteborgs stadsmuseum. Mitt ansvar som projektledare var att erbjuda arkeologer och kulturvetare utbildning i mediahantering (photoredigering bla) och html-teknik. I samband med projektet skapades också en webb/hemsida om Göteborgs historia, det som idag är sajten för Göteborgs Historia med tillhörande Facebookgrupp. Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2013!
Det här inlägget postades i Människor då och nu och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera gärna!