Nu kommer danskarna

Boktips: Bilden av Göteborg II: färgfotografier 1910-1970

Stadens ”hedersanseliga invånare och invånarinnor” samlas den 17 april i gymnasiets stora sal för att åhöra en hyllningsdikt ”Dråtte-skald”, som blir ”framröstad och qwadder” till drottning Ulrika Elonoras ära med anledning av hennes kröning en månad tidigare.

Peter Wessel Tordenskjold, painted by Balthasa...

Image via Wikipedia

Danska flottstyrkor börjar segla i farvattnen på västkusten för att störa Göteborgs sjöfart. Den 28 februari inleder de en blockad mot Göteborg. Oron stegras under våren och den 15 maj sammankallas ett möte på rådhuset för att besluta om hur man skall möta ett kommande danskt anfall.

Göteborgs befästningar mot sjösidan består av Nya Älvsborg och batterier på såväl södra älvsstranden som på hisingssidan. På södra älvstranden finns Billingen och den där nedanför belägna skansen: det s k Caroli batteri, och Kärringbergets batteri. På Hisingen finns Arendals skans och två mindre batterier mitt för Nya Älvsborg.

I juli lägger sig den danska flottan under befäl av amiral Peder Tordenskjold på Rivöfjorden vid inloppet till Göteborg. Den 10 juli avseglar Tordenskjold med en del av flottan mot Marsstrand för att anfalla Carlsstens fästning. Efter fem dagars strider tvingas fästningens kommendant, Henrik Dankwardt, att ge upp. Då han anses ha givit upp fästningen på grund av feghet, ställs Dankwardt inför krigsrätt och döms till döden.

Han avrättas på galgbacken på vägen till Mölndal, dit galgplatsen år 1702 flyttats från Älvsborgs kungsladugård. Genom ett missförstånd kommer skarprättare Vessman något för sent till platsen, så att den dömde får ligga på stupstocken och vänta på exekutionen. För denna sena ankomst får skarprättaren arreststraff.

I mitten av juli när Carlstens fästning föll för Tordenskjold blir hotet mot Göteborg överhängande. Fartyg sänks mellan Billingen och hisingsbatteriet för att blockera infarten till Göteborg. Den 20 juli anlöper Tordenskjold till Rivöfjord med en flottavdelning bestående av sju bestyckade linjeskepp om tillsammans 350 kanoner, två fregatter, fyra skottpråmar om 178 kanoner, tre flytande batterier samt fyra galärer.

Den 22 juli börjar kanonelden mot Nya Älvsborgs fästning. Försvaret leds av överstelöjtnant Abraham Lillie av Aspenäs. Senare på dagen springer ett krutmagasin i luften på fästningen. Bombardemanget fortsätter de närmaste dagarna men Nya Älvsborg ger sig icke.

Genom åtgärder av överste Staël von Holstein kommer kanoner ut till Arendal, där de morgonen den 24 juli börjar beskjuta danskarna i flanken. De danska skeppen drar sig då tillbaka utom skotthåll till Rivöfjord utanför Nya Älvsborg.
Svenskarnas förluster uppgår till 30 man döda och 70 sårade. Danskarna har förlorat 60 man döda och 73 sårade. Staël von Holstein och Abraham Lillie blir av drottning Ulrika Elonora upphöjda till friherrig värdighet för sina krigsinsatser.

På Aspholmen där danskarna anlagt batterier tar svenskarna 3 tunnor krut, 60 granater och 4 metallmörsare. Mörsarna som är försedda med den danke kungens namnshiffer ställs senare upp som krigstroféer på Stora torget.
Nya Älvsborg blev under anfallet beskjutet med över 1 000 granater.

Kommendanten Abraham Lillie såras under bombardemanget, men har i ledandet av försvaret stor hjälp i av sin hustru, född Hierta, som är med på fästningen. Det omedelbara hotet mot Göteborg är avvärjt när de danska skeppen drar sig tillbaka, men de fortsätter att segla i farvattnen för att upprätthålla blockaden mot staden.

På sommaren kommer klagomål till stadens styrande att Göteborgs hamn är full av nedsänkta fartyg som ruttnar bort på hamnbotten. Ingen vill kännas vid fartygen för att inte bli ålagda att bekosta deras bärgning. Denna ”skeppskyrkogård” är resultatet av att stadens sjöfart på grund av krigen förfallit så att den vid slutet av Karl XII regering nära på går under.

Grave of King Carl XII of Sweden (1682-1718) o...

Image via Wikipedia

Genom Englands förmedling börjar fredsförhandlingar mellan Sverige och Danmark. Den 15 september upphör den danska flottans blockad mot Göteborg. Deras befälhavare amiral Tordenskjold har sitt kvarter på linjeskeppet Laaland som ligger för kaj i Marsstrand.

När farvattnen runt Göteborg nu blivit fria från fientliga fartyg löper en morgon 4 svenska galärer och 6 slupar under kommendör Utfalls befäl ut från Nodre älv. De överrumplar 8 danska fartyg som inte kommit längre än till Grötö i väntan på gynnsam vind. Utfall lyckas ta de överraskade danskarnas skepp i besittning och seglar ner dem till Göteborg.

När Tordenskjold får reda på det inträffade blir han rasande och beslutar sig för att återta de förlorade fartygen. I Marsstrand skaffar han fram 10 slupar och för dem till Göteborg så att de kommer fram efter mörkrets inbrott. När den lilla eskadern passerar Nya varvet störs de inte av vakten, eftersom den tar för givet att det är svenska båtar.

Plötsligt flammar ett eldsken upp och strax efter hörs en kraftig knall. Det är ett fartyg som exploderar på Nya varvet. Danskarna är full färd med att försöka bogsera ut de 8 erövrade fartygen som ligger i Nya varvets hamnbassäng. Av dessa fastnar 2 i det virrvarr av sänkta skepp som skall förhindra fientliga fartyg att komma in i hamnen.

Båda sticks i brand och smäller i luften. Även den svenska fregatten Greve Mörner sticks i brand och går under. Tordenskjold lyckas ej heller få med sig de danska S:t Johannes och Langeland och bränner därför dem för att de inte skall komma svenskarna till godo.

Återstående fartyg lyckas Tordenskjold få med sig från Nya varvet under häftig beskjutning från Nya Älvsborg, Billingen och Kärringberget. Han förlorar inte en enda man i räden och kommer tillbaka till Marsstrand i lagom tid för att gå på högmässogudstjänst. Tordenskjold dödas endast 30 år gammal i en duell mot överste Staël von Holstein, som spetsar honom på sin värja. Duellen sker 1 november 1720 i Tyskland.

Källor: Göteborg genom tiderna och Kronologiska anteckningar rörande Göteborg

Kommentarer

comments

Om Helio Duarte

Tidigare projektledare för "Alla tiders Göteborg" som ursprungligen var ett EU-projekt inom ramen för Göteborgs stadsmuseum. Mitt ansvar som projektledare var att erbjuda arkeologer och kulturvetare utbildning i mediahantering (photoredigering bla) och html-teknik. I samband med projektet skapades också en webb/hemsida om Göteborgs historia, det som idag är sajten för Göteborgs Historia med tillhörande Facebookgrupp. Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2013!
Det här inlägget postades i Kalendariet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera gärna!