Etikettarkiv: staden

Göteborg år 1900 – Stadskärnan

Ursprungliga staden inom fästningen med staden ”inom vallgraven” och Norstaden. Stenhus byggda efter bränderna omkring 1750 ( V Nordstaden ) och 1800 ( övriga delar ) . Området innehåller bostäder och verksamheter av skiftande slag, främst handel och administration men … Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

1891

Göteborgs högskola högtidligen i dess av staden för hyrda lokal vid hörnet av Södra Vägen och Parkgatan (f.d realgymnasium). Statsrådet Gunnar Wennerberg förklarade högskolan öppnad. Beslutade stadsfullmäktige kostnadsfritt upplåta tomt, belägen mellan Vega- och Lilla Vegagatorna vid Slottsskogsparken, för uppförande av nytt fattighus (det s. k. ålderdomshemmet). Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Hamnen efter sekelskiftet

Hamnutbyggnad fram till 1920 Fram till 1900-talets början följde hamnens utveckling den vid Göteborgs grundläggning uppgjorda planen och hamnplanerna som gjordes under 1800-talets senare del. Ett återkommande inslag i samband med denna utveckling var muddringsarbeten. Det mesta av muddermassorna tippades … Läs mer

Publicerat i Vad hände när? | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

1931

Den 8 januari öppnas i Göteborgs Musei Etnografiska avdelning en omfattande utställning av etnografiska och arkeologiska nyförvärv från sydamerikanska indiankulturer.
En okänd givare donerar 200 000 kronor till Göteborgs Högskola för att den skall upprätta en personlig professur i botanik. Till dess förste innehavare utses professor Carl Skottsberg.
Den 12 september får högskolan motta 50 000 kronor av fru Anna-Ida Broström. Pengarna läggs till en tidigare donation av familjen Broström på 300 000 kronor. Summan skall användas till att bekosta en professur i etnografi. Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

1766

Tidningen ”Götheborske Spionen” börjar utges. Där skrivs om ”vårt engelska Götheborg”, troligtvis på grund av alla de britter som lever i staden. Ostindiska kompaniet har till exempel många engelsmän anställda i verksamheten. En insändare i tidningen konstaterar förvånat att det … Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

1751

Kung Adolf Fredrik får en begäran från mindre välbeställda göteborgare om att på avsides liggande platser inom staden få uppföra hus av trä. Begäran avslås. Ett koppympningshus inrättas. Samtidigt görs de första försöken med koppympning. Källa: Kronologiska anteckningar rörande Göteborg.

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , | Lämna en kommentar

1746

Carl von Linné besöker Göteborg under sin västgötaresa. Han skriver om staden att den är den ”täckaste” bland alla städer i riket, till storlek något mindre än Uppsala. Göteborg påminner honom om holländska städer med sina kanaler omgivna av planterade … Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

1729

Göteborgs stad köper Aschebergska huset som ligger på Stora torget nr 2 (på samma plats som idag hyser tingsrättens tillbyggnad). Staden är på jakt efter ett nytt kommendantshus eftersom det gamla av trä, som låg vid Sillpackareplatsen, brann ner 1726. … Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

1671

Detta år exporteras 975 tunnor hasselnötter från Göteborg, vilket visar att hasselbuskar är vanliga i trakten. De blir snart alltmer sällsynta. 1679 har exporten sjunkit till 687 tunnor och 1684 är den nere i endast 350 tunnor. 1671 existerar den … Läs mer

Publicerat i Kalendariet | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar