Övre Husargatan – 20 oktober 1910

Övre Husargatan 1910

Det kommer ett vykort till Kristin i Torpshammar och avsändare skriver ”Norrland” som postort! Jag ser efter på karta och hittar den adressen i Medelpad! Det är Ida som skriver till sin ”kära Tant” och tackar för ett vänligt brev samtidig som hon ber om förlåtelse att hon inte besvarat det tidigare – hon har haft så gränslöst mycket att göra och lovar att skriva ett långt brev så snart Johan Henrik varit på besök … hon gläder sig över det kommande besöket! Vykortet är postat den 20 oktober 1910. Avsänt från Göteborg, och på framsidan kortet ser vi Övre Husargatan. Kanske bodde Ida på den här gatan. Idag finns inte dessa bostadshus kvar, inte heller spårvagn som den på kortet – i höjd med Barnbördshuset, vars verksamhet kom igång under 1897. Den byggnaden finns fortfarande kvar och ingår idag i Göteborgs Universitet. I mitten av bilden ser vi en vattenbrunn där hästskjutsar brukar stanna till. Så långt ifrån dagens bild av Övre Husargatan som fått så i centrum för lång tid av utbyggnad av körfält, särskilda bussfiler, rondell som skapar viss förvirring. Precis där hästar och kuskar en gång kunde ta en paus och dricka lite kallt gott vatten!

I oktober 1910 gör Ernst Rolf skivdebut – inalles tre titlar och tjänar 75 kronor! En liter mjölk kostar under 1910 i genomsnitt 14 öre …

I USA når vi ett maximalt antal svenskfödda personer – hela 665 000 personer. I Sverige beräknades folkmängden till 5 522 403 personer den 31 dec 1910.

Hur det gick för Ida och Johan Henrik lär vi inte få veta. Förhoppningsvis har Tant i Medelpad underrättelse härom …

Publicerat i Vykort berättar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Kungstorget och Ölhallen 7:an

Ölhallen 7:an 1920-talet

Ölhallen 7:an 1920-talet

Vilken liten stad har inte en storgata eller ett stortorg? I Göteborg hade vi Stora Torget – nuvarande Gustav Adolfs torg – och vi har också ett som vi än idag kallar Lilla torget! Lite längre väster ut och på andra sidan vallgraven.

Det var just i vallgraven – eller på kanalen nedanför Tyska kyrkan – som det en gång bedrevs fiskhandel från en fiskeflotte och på Stora torget och runt omkring bedrevs all annan handel. Hit kom framför allt bönder och sålde sina varor. Varje stad har en mötes- och handelsplats.

När Börshuset kom till skulle också torget utsmyckas med en staty av stadens grundare, Gustav II Adolf. Men vid invigningen av Börshuset under 1849, var statyn försenad – eftersom det skett både problem med gjutning och förlisning av fartyget som skulle skeppa hit statyn. Så först 1854 kom kungen med sitt pekande finger på plats. Då ändrades också namnet på torget – nu skulle heta Gustav Adolfs Torg, och inget annat! Och i samband med detta fick den lukrativa torghandeln stryka på foten och förflyttades till andra torg. Fisken fick ett eget torg vid Rosenlund och Nya torget anlades i närheten av platsen där gamla Kungsporten en gång legat. Här byggdes en halvcirkelformad byggnad – basar – ritad av Heinrich Kaufmann. Så lämpligt att just heta ”Köpman” i efternamn! När byggnaden invigdes i februari 1850 stod hela sjuttiosex butiker redo att ta emot sina kunder. Och eftersom man ville ha nytt så döptes också torget om till Kungstorget. De gamla basarlängorna (längan var delad i två enheter) stod kvar ända till rivningen under 1966.

Men om vi håller oss kvar till den gamla tiden, och då i synnerhet på Kungstorget – så bestämde stadens politiker att där skulle försäljning ske av kött, fläsk, mjöl, gryn, smör, ost och andra dylika ”lifsförnödenheter samt lantmannavaror”. Basarlängorna kompletterades med Stora Saluhallen i början av 1889. Andra torg fick ta ansvar för andra förnödenheter som livet krävde.

Och när man handlat i Stora Saluhallen och halsen blivit torr kunde man bara snedda över till Ölhallen 7:an – alltså alldeles intill. Den ölhallen kom att bli en riktig göteborgsk klassiker och är än idag den enda kvarvarande av de fjorton ölhallar och vinstugor som fanns kring Kungstorget vid sekelskiftet 1900.

Vi kliver in i lokalen, som visserligen inte längre lyses upp av gaslyktor, men vi slår oss ner på de gamla stolarna av trä, stryker en hand över marmorbordet, låter fötterna vila på det rödvita klinkergolvet och våra blickar sveper runt på tavlor och prydnadssaker i original. Här kan man koppla av och träffa på riktiga stammisar eller bara titta på folk i allmänhet.

Vet ni att detta är Sveriges enda ölhall som funnits så länge att de har undantag från kravet om att man måste servera mat för att kunna servera alkohol?
Här kan vi  ta oss en öl i en miljö som är fullständigt unik. För här är det öl – och bara öl – som gäller!  Helt i motsats till svensk lagstiftning som kräver matservering för att få servera alkohol. Men för 7:ans ölhall har man gjort ett undantag, av den enkla anledningen att stället betraktas som en kulturinstitution och en del av Göteborgs historia.

Med sina dryga hundra år på nacken är 7:an Sveriges sista riktiga ölhall. Och trots sin höga ålder är ölhallen fortfarande ett populärt tillhåll för både unga och gamla. Beviset på det historiska värdet hänger på väggarna. Visserligen tittar bleknade porträtt, Liss Sidéns karikatyrer av gamla stammisar från förra seklet, ner på oss när vi kommer in för att ta ett glas öl och koppla bort allt som snurrar förbi utanför. I nutid.

Ölhallen ligger i kvarteret Idogheten. Idogheten var ett sockerbruk med adressen Vallgatan 37.
Själva fastigheten byggdes 1817 i samband med raserandet av bastionen Johannes Dux.
Fredrik Willerding, sockerbrukets siste ägare, lät 1850 bygga ett bostads- och handelshus på brukets gamla tomter mot Kungstorget och till sin hjälp tog han arkitekten Viktor von Gegerfelt.

Mölnlyckeborna August Andersson och hustrun Alida slog för första gången upp dörrarna till ölhallen måndagen den 31 augusti 1900. Tyvärr så avled August – bara tretton år efter starten – och endast fyrtiofem år gammal. Men Alida drev nu själv stället vidare, ända fram till 1941 då sonen Gösta tog vid. I drygt trettio år förde han familjetraditionen vidare tills sonen Thomas ryckte in. 1981 såldes 7:an vidare, men redan efter ett år tog  Majken vid, hon som då jobbade där som servitris. Många minns säkert att också två systrar, Annie och Astrid, som arbetade på 7:an i drygt femtio år.

I Göteborgs Morgonpost den 31 augusti 1940 berättas följande:
”Vid fyratiden på morgonen började de första bondkärrorna att dåna på stenläggningen utanför Saluhallen. Det var kappkörning och skrik och oväsen, ty kom man i god hade man utsikt att få en bra torgplats. Brännvin hade man ofta med sig och när dörrarna klockan sex öppnades till ölhallarna och krogarna var det nog inte alltid så mycket bevänt med nykterheten. På krogarna drack man mest brännvin. Öl ansågs som lite finare. Vi hade mest fatöl. Fruntimren sökte sig mest till konkurrenten Stendal och där blandade de vin och porter till en stark och närande dryck.” I dåtid.

En brand förstörde fastigheten totalt under 1996, men ägaren kunde återställa lokalen och fick efter detta åtnjuta både hedersomnämnande och diplom. Den mörkbruna väggpanelen förstördes men gjordes om efter gammalt mönster. Då byggdes även skänkskåpet och bardisken med ett gammalt fotografi som förlaga.

”Sjuans är ett gött ställe med goa göbbar”, sägs det bland göteborgare!

 

Publicerat i Stadens delar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Göteborgs Remfabrik – 1943

Remfabriken i Göteborg

Om trettiofyra år ska kvinnor som dessa – industriarbetare på en bullrig arbetsplats – gå hem. Hem från den här fabriken som blir stående precis som om de snart ska komma tillbaka. Men det gör de inte…

På Åvägen 15 i stadsdelen Gårda, i centrala Göteborg, står fabriken och ytterst lite har förändrats sedan sekelskiftet.

Göteborgs Remfabriks AB grundas 1891 för produktion av drivremmar. När den första fabriksbyggnaden brunnit ner 1900 ersätts den av en tegelbyggnad i tre våningar. Byggnaden och maskinparken utvidgas under de två första decennierna, men efter den sista utbyggnaden och elektrifieringen 1915-16 har fabriken inte genomgått någon större förändring. Maskinparken är i det närmaste intakt. Fabrikens drift upphör 1977. Fabriken tillverkade visserligen en speciell produkt, vävda textilremmar, men var i grunden ett vanligt mekaniskt bommullsväveri av den första generationen. Den är också en typisk industriell arbetsplats från början av detta sekel. Remfabriken är unik idag eftersom sådana väverier för länge sedan försvunnit. Fabriken är också unik därför att den behållit sitt utseende sedan 1910-talet. Troligen finns ingen lika väl bevarad tidstypisk textilfabriksarbetsplats i Skandinavien. Eftersom maskinerna fortfarande fungerar för remtillverkning är fabriken mycket lämpad som demonstrationsobjekt och för undervisning om den industriella utvecklingen. För Göteborgs del är den betydelsefull som representant för de industrier som utvecklades utmed Mölndalsån.

I slutet av första världskriget köptes hörntomten bredvid fabriksanläggningen. På den uppfördes en förrådsbyggnad av trä. Ungefär samtidigt köptes angränsande villa som ursprungligen hade uppförts av apotekare Loberg 1908-09 (Apotekarnes vattenfabriker). Villan blev disponentbostad med nära avstånd till fabriken. Villan revs i mitten på 1980-talet.

Trots att beställningarna av remmar räckte till för att hålla en viss produktion igång, beslöt disponent Holmstrand att avveckla verksamheten under 1977, samma år som han själv hade verkat i företaget i 70 år. Yrkesinspektionen hade en mängd krav på förbättringar om driften skulle få fortsätta. Den 11 november lades produktionen ner. Då fanns det bara åtta anställda kvar. Som exempel kan nämnas att det under 1947 fanns 35 arbetare anställda och produktionsvärdet var detta år 1 miljon kronor.

Kvar står remfabriken i stort sett som den byggts fram till 1920 fast nedsliten. En viss upprustning hade gjorts i början på 1940-talet. Då målades fabriksbyggnaden invändigt och avträdena vid den östra tomtgränsen ersattes med vattentoaletter inne. Företagets namn målades på södergaveln. Lysrörsarmatur infördes i slutet på 1940-talet. Föreningen Göteborgs Remfabrik bildades 1978 efter engagemang för byggnadens bevarande i form av utställning och dokumentation av anläggningen.

Göteborgs kommun köpte fastigheten i avsikten att förverkliga stadsplanens intentioner att riva anläggningen för ett planerat trafikområde för Gårdamotet.

Göteborgs Remfabrik

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 – Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

Publicerat i Ett foto berättar | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

En vacker enhörning i guld

EnhörningEnhörningen – foto Helio Duarte

Vi kommer in i entrén till Göteborg Stadsmuseum och möts av en gyllene enhörning. Jag minns mycket väl den här – på sin plats över entrén till apoteket på hörnet Västra Hamngatan/Kungsgatan.

I regionens arkiv finner vi information om det första apoteket i Göteborg som startades genom kungligt privilegiebrev 1642 och fick senare namnet Enhörningen. Innehavaren fick även sälja kryddor, kryddat vin och konfekt. Han fick också mark för en örtagård, där han kunde odla medicinalväxter. 1801 tillträdde apotekaren Carl Magnus Palm apoteket Enhörningen, som förstördes i branden 1802. 1803 godkändes ritningar till ett nytt stenhus på Södra Stora Hamngatan, senare Södra Hamngatan 13. (Ritningen förvaras i Region- och Stadsarkivet Göteborg.)
Apoteket ligger i bottenvåningen, till höger om ingången och bakom det finns provisorns rum. Till vänster finns kontoret. Enhörningen vilar på en klassiskt utformad portal. En trappa upp är paradvåningen med matsal, två förmak och sängkammare mot gatan, kök och pigkammare mot gården. I ett gårdshus fanns laboratorium, bagarstuga, vagnbod och stall.
Enligt anteckning är Palm född i Norrköping 1774 och avlider 1838 på sin egendom Ekedal vid Lidköping, dit flyttar han sedan han sålt apoteket 1830.
Vi kan se den eleganta enhörningen på apotekets räkningar som skickas till många olika sjukhus och andra vårdinstitutioner i Göteborg.
På 1870-talet innehas Enhörningen av Oscar Björkbom. Han startar en fabrik för tillverkning av maltextrakt, en stärkande medicin som var många barns skräck. Ovomaltine har använts av både barn och vuxna. Den som läst sin Nalle Puh vet att lilla Ru avskydde maltextrakt, medan hans vän den skuttige Tiger lever uteslutande på Björkbom ställer ut sitt maltextrakt på världsutställningen i Paris 1878. Maltextrakt används i allmänhet för trög mage!
På fakturan från 1895 kan vi konstatera att maltextraktet blir prisbelönat både i Paris, London och Antwerpen samt i Malmö. På fakturan ses till vänster fram- och baksida av medaljen från Malmö 1881, med bild av Oscar II, som då kallas Sveriges Norges, Göthes och Vendes konung. Medaljen från Paris finns på båda sidor om enhörningen. Längst till höger sitter medaljen från Antwerpen (Anvers) med bild av kung Leopold, utställningens beskyddare.

Det är uppenbarligen ganska vanligt att företag som fått utställningsmedaljer visar detta genom tryck på sina fakturor – en dåtida reklam! Huruvida maltextrakt är en viktig produkt att ställa ut på världsutställningar är frågan, men det är tydligt att det uppskattas.
1895 får apoteket ännu en ny innehavare – C G H Thedenius – som fortsätter att göra reklam för företrädarens maltextraktfabrik! (se bild nedan)

Apoteket Enhörningen ligger kvar på Södra Hamngatan 13 fram till 1915, då det flyttas till hörnet av Västra Hamngatan och Kungsgatan. Det är väl där – mitt emot Domkyrkan – som vi minns den gyllene Enhörningen så väl! Apoteket finns inte kvar och huset på Södra Hamngatan 13 är rivet sedan slutet av 1970-talet.

Apoteket

Publicerat i Ett foto berättar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Djupedalsgatan

Göteborg. Djupedalsgatan 1900-talet!

Om vi vandrar från Järntorget utmed Linnégatan och svänger in vid Frigångsgatan stöter vi på Landsvägsgatan och då vet vi att denna gata var landsvägen på slätten mellan Slottsskogen och Skansen Kronan och att gatan då gick längs med Djupedalsbäcken.
 Landsvägen var förbindelsen mellan Göteborg och landsbygden i Frölunda, Askims, Släps och Vallda socknar. Inte så konstigt att gatan då kallades Tullgatan. I hörnet av Järntorget låg Gamla Tullen – och här fick de resande passera en vägbom. Så snart Övre Husargatan låg klar tog bönderna den vägen i stället och Tullgatan förlorade sin betydelse. Och det blev ju inte bättre när Linnégatan kom till och trafiken styrdes om till den gatan. Idag är Landsvägsgatan den lugna gatan – gott för oss flanörer!

Men vi vänder näsan åt höger, i riktning mot Linneplatsen, går vidare mot Linnéplatsen och kommer till den första tvärgatan – Djupedalsgatan. Uppkallad efter Djupedalen som en gång var ett stadsparti med lantligt utseende – med kullar, ängar och snår av buskar. På kullarna fanns ett litet kåksamhälle med en mängd pittoreska små stugor för fattigt folk. Det sägs att några var hederliga och andra var patrask och i mitten av 1800-talet var Djupedalskolonien faktiskt ganska illa beryktad eftersom brännvinsorgier, slagsmål och knivskärningar förekom här.

Om vi tittar på vykortet ovan ser vi att i Djupedalsgatan korsar Linnégatan och fortsätter på andra sidan medelst trappor i flera etager.  På den sidan ligger Kråkestaden, eller ”Kråkestan” som i stora drag sammanfaller med stenstadsremsan mellan Plantagegatan och Slottsskogen.
 De som bodde i Djupedalen, på Kråkestads- och Olivedalsbergen var Olivedals arrendatorer. När Linnégatan skulle anläggas sa man upp alla arrendatorer och husen revs. Namnet Kråkestaden har sitt ursprung i att berget var ett populärt tillhåll för mängder av kråkor som varje kväll sökte nattkvist där. Slottsskogens parkvaktmästare lär ha haft ensamrätten att skjuta kråkorna på egendomen Olivedal. Men det var först när området bebyggdes, d v s på 1880 – 90-talen som kråkorna försvann!

Ur Sven Schånbergs Kal minns Kråkestan – Folket bakom de fina fasaderna, GP 9 juli 1983;
”1879 togs de första spadtagen till att lägga denna trakt under stadskultur. På ett tjugotal år vid pass bebyggdes stadsdelen. Det dröjde dock ytterligare ett tjugotal år innan nuvarande grönområde kom till. Schaktmassor fraktades då upp det kala berget och träd planterades.
Grönområdet ligger på nordsluttningen av Stora Lageråsen, Koberget, Kråkestadsberget, Nordhemsberget eller Nordhemshöjderna, ja namnen är många liksom namnen på grönområdet. De äldre i kvarteret säger ”Ängen”. Där Prins- och Plantagegatan drogs fram låg några kvarter som kallades ”Kråkestan´”, därav namnet ”Änga i Kråkestan´”.
… Men i mina kvarter finns en oas som nästan bara folket i innerhusen i kvarteren mellan Nordhems-, Prins-, Vega- och Övre Djupedalsgatan känner till. Den kallas bara Änga och syns inte någonstans från gatorna. Den var gårdshusens sommarland, där mödrar satt på filtar med sina barn, där grabbar sparkade boll, töser utförde sina danslekar, gubbar spelade kort och drack öl…”

Ur boken ”Kråkestan” 1960 – Sven Schånberg;
”MITT INNE I KRÅKESTAN ligger en stor knalle av Nordhemsberget, styckat till barns förbannelse, inramat av stora gråstenshus och mindre landshövdingshus på Prinsgatan, Nordhemsgatan, Övre Djupedalsgatan och Vegagatan. Den ligger väl skyddad för insyn, och nästan endast de som bor på gårdssidorna av de nämnda gatornas hus känner till dess existens. Förr var Änga, som det stora öppna området kallades för, kråkestadsbarnens eldorado, ett stort grönområde, där man fritt kunde ägna sig åt allsköns lekar.
Jag var och tittade på min barndoms Änga häromdagen. Mycket var sig faktiskt lik: dofter, husväggar, malört, tistlar, lera och risigt gräs. Men området var styckat till barns förbannelse. Varje fastighet har tydligen rutat in en bit åt sig och stängslat in den med stål- och taggtråd. Osökt kommer boktiteln ”Svenskar hatar barn” i hågen. Men tvätta älskar tydligen svensken. Hela Änga var ett enda fladder av tvättkläder. Soligt och friskt och barnfritt. Ungarna lekte i trappuppgångarna, på bakgårdarna och på trottoarerna…”

Till vänster på vykortets framsida ser vi skylten ”Adolf Thörning” – och den enda jag hittar med detta namn är handskmakare A. G Thörning. Och om det är rätt personuppgift jag finner om honom så gifter han sig på självaste julafton 1916, vid trettiosju års ålder med tjugonioåriga handelsbiträdet Hanna.
Vid den här tiden är Thörning en av landets knappa hundratal handskmakare. Sverige har nått upp till totalt 5 757 566 invånare i december 1916.

Men Lisen skickar kortet redan 1911 – till en vän i Aspenäs, vid namn Adina, och ber henne ta med mönster till en kappa … för övrigt hälsas Adinas familj välkomna om lördagen.
Adina är ett hebreiskt kvinnonamn som betyder smärt, späd, slank … Kortet är skrivet den 20 april 1911.
Några månader senare blir det stort rabalder då konstverket Mona Lisa av Leonardo da Vinci stjäls från Louvren! En person ur franskt avantgarde – som tidigare krävt att museet skulle brännas ned – fängslas som misstänkt för stölden. Även hans nära vän Pablo Picasso förhörs. De båda släpps dock snart och målningen antas sedan vara förlorad för alltid. Så småningom visar det sig att en anställd på museet stulit konstverket. Han hade då klätt ut sig till byggnadsarbetare och stoppar tavlan under sin rock … och promenerar ut! Han gömmer det i sin lägenhet under två år, men tappar tålamodet och grips till slut i december 1913 då han ger sig till känna hos en konsthandlare – i hopp om att få den hittelön som utlovats!

Det är nog lugnare att hålla sig till lån av kappmönster …

Av Maya Hedberg

 

Publicerat i Vykort berättar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

De Hedlundska villorna på Hisingen och Föreningsgatan – Hans Hedlund (1855-1931)

Han är den yngste av tre bröder – fadern avlider 1869 och familjens ekonomi är i botten. Men han har tur – en mäktig farbror i Göteborg, Sven Adolf Hedlund tar sig han pojken och låter honom få både utbildning och försörjning. Farbrodern är chefredaktör för Göteborgs Handels och Sjöfartstidning och därtill en mäktig kommunalpolitiker som värnar om kulturella och sociala intressen. Vi vet också att på tidningens redaktion också finns en mycket omtalad person – författaren Viktor Rydberg – och också han bor hos familjen Hedlund.

 Den unge mannen som kommer under Sven Adolf Hedlunds vingar heter Hans. Hans Hedlund, en blivande arkitekt som kommer att sätta sin prägel på många byggnader i Göteborg. Redan som femtonåring börjar Hans på Chalmers och får Victor von Gegerfelt som lärare i teckning. Ingen visste då att detta skulle bli till stor nytta för den unge studenten.
Fem år senare kommer Hans till byggnadsskolan vid Akademien för de Fria Konsterna i Stockholm och där började studierna inom arkitektur. 1879 är Hans färdig med sina studier och efter resa inom Europa startar han året därpå sin verksamhet i Göteborg. Farbroderns dotter Mia (Maria) är en anledning att återvända till Göteborg och snart blir denna dotter hustru till Hans Hedlund.

Svärfadern Sven Adolf Hedlund äger sedan 1857 Bjurslätts gård där familjen tillbringar somrarna. Gården består av femton hektar åkermark samt utmarker i bergen. Hedlund sätter sin prägel på parken som idag är betydligt större (ingår i Hisingsparken). Han engagerar nästan tusen skolbarn för att plantera de kala hällarna med skog, numera kallat Källdalen. Lärk är det trädslag som trivs bäst. Han anlägger också Slätta Damm genom att dämma en bäck som rinner genom området.
Många kända personer besöker Sven Adolf Hedlund i sommarhuset och han låter rista in sjuttiotre namn samt sitt eget på berget till vänster om nuvarande Hällskriftsgatans slut.
Han har egen roddare – Carlsson – som tar honom över älven på morgonen i sin eka och som hämtar honom på eftermiddagen vid tidningsredaktionen som vid den här tiden ligger vid Östra Hamnkanalen. Hisingsbron byggs först 1874.

I början av Hans Hedlunds karriär deltar han i tävlingar om museum i Göteborg, läroverksbyggnad i Sundsvall samt rådhus i Landskrona. Dessutom utvecklar han i fornnordisk eller nygötisk stil och en del villor som jag ska återkomma till.

I centrala Göteborg börjar Hans rita på det vi kallar Hedlundska huset – ett femvåningshus i hörnet av Vasagatan/Götabergsgatan. Inspirerad av vad han sett i Tyskland, det vill säga oputsade tegelfasader (Rohbau), fick han stor uppmärksamhet för de rika dekorationerna. Han följde utländska idéer och strömningar och släppte krav på symmetri i valet att skapa en komposition i starkt skulptural form – det resulterade inte minst i Dicksonska folkbiblioteket! I fortsättning ser vi verk med kraftigt byggda bottenvåning, tunga omfattningar kring entréer och i kontrast till detta är fasaderna något mildare i form av tegelmur.

Under 1907 finns sonen Björner i firman och han bidrar genom sin ungdomliga vilja med ännu en stil som ligger i tiden. Hans Hedlund ägnar sig åt att rita tidningshuset vid Postgatan i Jugendstil. Nu smyckas husen med motiv som hämtas från växtvärlden och smidda staket och räcken talar sitt tydliga språk. Han lär ha med hjälp av plattång och tenntråd format sina idéer innan de kommit på ritpapper!

Den som vill bekanta sig med Hans Hedlunds typiska verk kan betrakta det Gamla Stadsbiblioteket (1900), Tomtehuset (1890) vid Vasagatan, Elyceum (1907) vid Smålandsgatan eller Telegrafverket (1912) vid Kungsgatan. Hans Hedlund har också duktiga medarbetare och den första som anställs som arkitekt är Yngve Rasmussen, en skicklig tecknare och teknisk kunnig. Tillsammans med en broder tar sig Yngve an att med fresker också smycka huset som vi idag kallar ”Tomtehuset”. Det är dessutom Yngve Rasmussens bror som tillverkar alla smiden som skapas inom projekten – han har en smedja på Postgatan.

 Vad som kanske inte är så omtalat är just villorna vid Bjurslätt som Hans Hedlund ritar under 1878-79. En ny villa står klar 1883 uppe på en hög avsats – ett läge som ger villan ett luftigt intryck. Bottenvåningens trappa leder upp till entrén och balkongen – trappan till övre våning bildar en egen volym utanpå söderfasaden – och utöver tre fasader täcks balkongen som blir till en inbyggd veranda. Huset får namnet ”Solbacken”, timrat och klätt med träpanel. Taknocken är krönt med perforerad plåt som i var ända avslutas med ett drakhuvud. Skorstenen är hög och ståtlig.
”Solbacken” rivs på 1930-talet.

Solbacken

Kusinerna Torsten och Hans Hedlund, har tidigt planerat var sitt sommarparadis vid Bjurslätt och 1878/79 står en villa stod på plats som också hade en stil som influerats av de götiska ideal som vi bland annat kan se på badläkaren Karl Peter Curmans hus i Lysekil – en stil som påminde om forntida stormansgårdar. I husets matsal kunde man beskåda en fris med motiv som förhärligade äktenskapets lycka – små tomtar som hjälper familjen i livets alla skeden – huset får namnet ”Tomtebo” och står klart 1879.

Huset rivs dock under senare delen av 1950-talet.
Torsten Hedlund är tryckerichef på Göteborgs Handels och sjöfartstidning.
Under sommaren 1878 anställs Hans Hedlund och Carl Fahlström hos stadsarkitekten Victor von Gegerfelt för att slutföra uppdraget att för Göteborgs Tjenstemanna Byggnadsförening rita villor kring nuvarande Föreningsgatan, Viktoriagatan och Övre Fogelbergsgatan. Även dessa villor går i götisk anda. Totalt handlar det om tjugoen tomter som i första hand ska erbjudas stadens tjänstemän. Vi kan än idag skåda dessa villor.

Fogelbergsgatan i Göteborg

Foto: Helio Duarte

Från 1886 fram till pensioneringen 1923 ägnar sig Hans Hedlund även åt undervisning vid Chalmers tekniska institut – en kreativ man, kanske också en mödosam tillvaro med ständigt växande antal uppdrag och tjänster.

Ett urval av verk i Göteborg:
Villa Solbacken, uppförd av S A Hedlund åt dottern Mia vid Slätta Damm i Bjurslätt på Hisingen, 1881 (rivet 1957)
Fruntimmersföreningens flickskola, vid Chalmersgatan 7, 1882, ombyggd 1908
S A Hedlunds hus, vid Vasagatan 46, 1882.
Realläroverket, vid Vasagatan 19, 1886. Om- och påbyggt 1911 (numera Schillerska gymnasiet)
Tingshuset, vid Södra Vägen 25, 1888, (senare Mölndals tingsrätt).
Fjällskolan, vid Fjällgatan 40, 1889
Saluhallen, Göteborg, 1888-1889
Krematoriet, vid Östra kyrkogården, 1890 (revs 1955)
Tomtehuset, vid Vasagatan 11, 1890.
Hotell Kung Karl, vid Nils Ericsonsgatan 23, 1896.
Dicksonska folkbiblioteket, vid Södra Allégatan 4 i Haga, 1897
Arbetarbostäder i kv. Majoren för Robert Dicksons stiftelse, Göteborg, 1899
Bostadshus för SJ:s Änke- och pupillkassa, Kommendantsängen i Göteborg, 1899
Stadsbiblioteket, vid Haga Kyrkoplan, 1900. Tillbyggt 1926 av Björner Hedlund. (numera Samhällsvetenskapliga biblioteket)
Kalmar gamla vattentorn, 1900
Tjolöholms kyrka, 1901
Toppsockerfabriken, Klippan, Göteborg, 1901
Vattenkraftverk vid Jonsereds Fabrikers AB, 1901-1903
Göteborgs sjukhem, 1903
Arbetarbostäder i kv. Löjtnanten för Robert Dicksons stiftelse, Göteborg, 1904
Slöjdföreningens skola, 1904, (numera HDK).
Handelstidningens hus, Postgatan 5, Göteborg 1904.
Göteborgs Arbetareförenings hus vid Järntorget, 1909
Arbetshus och portvaktsstuga vid Gibraltar Fattigvårds- och Försörjningsanstalt, 1911
Hemtrevnad vid Föreningsgatan 32, tillsammans med Björner Hedlund, Göteborg, 1911-1913
Amerikaskjulet, tillsammans med Björner Hedlund, Göteborg, 1912
Telegrafverket, Kaserntorget, tillsammans med Björner Hedlund, Göteborg, 1912
Pumphus, Barlastgatan, tillsammans med Björner Hedlund, Göteborg, 1912
Affärshus, Skeppsbron 4,

Källa;
Skrifter/foto utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad.

Publicerat i Stadens delar | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Nils Ericsonsgatan

Apoteket Vasen i Göteborg.

Närmast i bild ligget apoteket Vasen (som numera ligger inne i Östra Nordstaden), men innan det mesta i det här kvarteret blir en del av det ”moderna Nordstan”, ligger apoteket just här, i hörnet av Norra Hamngatan mot Drottningtorget. Det finns en tid då det även kallas Järnvägsapoteket. Kanske inte så konstigt med tanke på läget alldeles intill centralstationen gjorde det bekvämt för kringliggande kommuner att inköpa läkemedel och få varorna hemfraktade med tåg. 1924 var det inte självklart att tjänstemän kunde ta varorna i bil. Fakturor som vi ser nedan – med den stiliga bilden – har påträffats bland fattigvårdens verifikationer i kommunarkiven i Härryda och Partille!

Byggnaden på Norra Hamngatan ritades av göteborgsarkitekten Arvid Bjerke. Kanske har huset inte dominerat gatubilden i verkligheten – så som det ser ut på bilden. På de gamla fakturorna från 1900 och 1913 – kan vi skönja det gamla hörnhuset i olika varianter.

Apoteket Vasen gamla fakturor.

Tittar vi lite närmare på historiken kring apoteksväsendet finner vi att redan 1635 bildas en Apotekarsocietet i Stockholm. Då som en intresse-, yrkesförening för apotekarna. År 1675 får societeten officiellt status med kungliga privilegier. Apotekarsocieteten får därmed vittgående privilegier som skydd mot nyanläggningar, rättighet att försälja sprithaltiga beredningar, skattefrihet, änkans rätt till apoteket, apotekens ensamrätt till läkemedelstillverkning och försäljning. Den näringsfrihetsförordning som kommer 1864, då apoteksvaror ska betraktas som en av andra handelsnäringar, undantas apoteksrörelsen som får behålla sina privilegier.
Förhållandet mellan apotekare och läkare försämras under senare delen av 1600-talet eftersom Collegium Medicum anser att apotekarna får för stor makt genom sina privilegier. Läkarna känner sig uppenbarligen hotade. Först 1765 får apotekarna en representant i Collegium Medicum. En och annan framstående apotekare tilldelas assessors fullmakt av konungen, samtidigt som han erhåller ”lika värdighet med assessorerna i Collegium Medicum”.
Man förstår tidigt vikten av att befolkningen hade tillgång till de mest användbara medicinerna. De apotek som finns ska ha öppet dygnet om enligt en Medicinalförordning 1688. Betänk att denna regel gäller ända till 1943!
Fram till 1806 behövs inte läkarrecept för att inhandla de läkemedel som såldes på apoteken med undantag av råttgift. Alla apotek ska dessutom alltid ha alla råvaror i lager för att alltid kunna expediera behovet av läkemedel. På många håll upprättas sockenapotek och på fabriker finns också medicinförråd för lokalt behov.
På 1800-talet blir det allt vanligare med apotek även i de små orterna, men det vanliga är att läkemedel skickas till läkemedelsförråd som något större apotek ansvarar för.
De svenska apoteken är privatägda fram till 1971 – verksamheten bygger på en stark statlig reglering och apotekscheferna utses av Kungl. Maj:t (Medicinalstyrelsen) för att garantera att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och säkerhet. Därefter blir apoteken statliga i Apoteksbolagets regi. Nu har vi andra regler som gäller …

Borta i horisonten, på vykortet, ser vi Göta älvbron. Den invigs söndagen den 26 november 1939. Det lär ha varit en dag då det snöade och blåste som värst. Och med anledning av det kärva vädret håller kommunikationsminister Gerhard Strindlund ett mycket kort tal: ”Härmed förklarar jag denna bro invigd! Punkt och slut.”
Vid den tiden är bron endast fyrfilig, men breddas senare med ytterligare ett körfält samt gång- och cykelbana på vardera sidan. Bron är niohundratio meter lång och tjugo meter bred. Med tillfarter är längden ettusenåttahundrafemtio meter, och den fria segelhöjden är drygt nitton meter. Broklaffen fälls upp då högre fartyg behöver passera. Själva bron kostar lite mer än åtta miljoner kronor att uppföra, och staten bidrar med tjugofem procent. Med till- och avfarter slutar kalasets nota på tretton miljoner kronor. Fram till 1968 går den tunga genomfartstrafiken på E6, över Göta älvbron, men idag är bron den viktigaste förbindelsen för den lokala trafiken och kollektivtrafiken mellan centrala Göteborg och Hisingen. Nu vet vi att en ny Hisingsbro med nya mått, andra kostnader är vardandet …

Om vi återvänder husen utmed gatan och längst bort till vänster ser vi Hotel Continental, som byggs 1891 och rivs 1969. Till höger – på nuvarande Nils Ericsonsplatsen – ligger Statens Järnvägars verkstäder och godsmagasin.
För övrigt ligger de flesta hotell – vid den här tiden – vid Drottningtorget och runt Hotellplatsen. Ni vet där spårvagnarna svänger över kanalen mot/från Drottningtorget. Marken blir tillgänglig då befästningsverket rivs 1810.
Och redan efter två år invigs det första hotellet i Göteborg, som också är Skandinaviens första fristående hotellbyggnad, Göta Källare. Utanför huvudentrén anläggs landets första trottoarservering. Vi kan se byggnaden än idag och med namnet på fasaden. Drygt hundra år senare köps hotellet av Svenska Amerikalinjen, men1944 är hotellets äventyr slut.
Sneddar vi över gatan – utmed Södra Hamngatan – och håller oss kvar i tiden kring 1808 så ligger Bloms värdshus här. Ett hotell som staden använder vid offentlig representation – och detta sker tills dess att Börsen vid Gustav Adolfs torg invigs år 1849. Bloms byggs om i slutet av 1800-talet och döps dessutom om till Grand Hotell Haglund. Alldeles bredvid ligger en tid även ett annat hotell – Savoy Hotell. Grand Hotell stängs för gott år 1970 och byggnaden rivs två år senare.

Några år efter att Pontus Fürstenberg avlidit år 1902, byggs även hans palats om till Palace hotell. Hotellet stängs 1968 och tanken var att huset skulle rivas. I dag finns det hotellverksamhet i en del av byggnaden. Några av de gamla hotellen finns trots allt kvar, som det nuvarande Best Western Eggers Hotel. Det gamla Eggers öppnas 1859, året efter att Centralstationen invigs, och heter då Jernvägshotellet.
Efter en rad om – och tillbyggnader återinvigs hotellet under 1894 som Hotel Eggers. Hotellet räknas som ett av landets äldsta storhotell.
Ska vi tala om gamla hotell kan jag nämna att det allra äldsta hotellet som är bruk – i Göteborg – är Hotel Royal på Drottninggatan som invigs 1851 och heter då Sundbecks Nya Hotel för Resande.
Ytterligare ett hotell vid Nils Ericsonsgatan är Hotel Kung Karl, i linje med Hotel Eggers. Byggnaden som är ett vackert stenhus från 1896, ingår i det som senare blir Hotel Opera, men rivs 2007. Därmed försvinner de näst sista resterna av hur Östra Nordstaden ser ut före rivningarna på 1970-talet.
Kvar är bara det så kallade Apotekarhuset i hörnet vid Norra Hamngatan. Då är vi tillbaka där vi började. Vid apoteket Vasen – som ritas av Arvid Bjerke (1880-1952) och förutom den byggnaden skapar han en mängd intressanta verk i Göteborg.

Jag avslutar med ett bakelse på Bräutigams konditori – i hörnet av Östra Hamngatan och Kungsgatan som är en välkänd mötesplats för stadens damer under många decennier. Emil Bräutigam kommer till Göteborg från Tyskland och startar ett bageri i en källarlokal i Haga på 1870-talet. Bräutigams bageri blomstrar och 1909 fanns i Handels- och Industrikalendern en annons för Bräutigams Konditori, Café & The Room på Östra Hamngatan 37. 1917 flyttade etablissemanget till det nybyggda huset på Östra Hamngatan 50, ritat 1910 som kontors- och varuhuset Skandia, men byggdes om för Bräutigams behov. I Handelskalenderannonsen 1920 ser huset ut som ett bakelsepalats.

Ensamma kvinnor kan i början av förra seklet inte gå på restaurang – men hos Bräutigams kan de sitta och drömma över en kopp kaffe eller the – vi som varit där minns! Vi har lyssnat till pianomusiken… i gott sällskap med Harry Persson

Av Maya Hedberg

 

 

Publicerat i Vykort berättar | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Prinsgatan

Prinsgatan – den 29 december 1908 och Prinsgatan – ca 30 år senare!

Prinsgatan i Göteborg 1906

I mars 2014 går jag utmed Linnégatan. Spanar in Viktoriaskolan och konstaterar att det staket jag ser på dessa vykort inte finns kvar. För övrigt är det sig relativt likt. Två vykort ur samma vinkel. Det ena är postat den 30 december 1908 och är en hälsning till Helena i Bovallstrand. Helena har snart sin födelsedag så hon även får gratulationer. Det är Maja som skickar hälsningen till Bohuslän. Jag är förundrad över dessa fåordiga adressangivelser som ofta förekommer – ett namn och postort! Eller ”Här” som någon skrev inom Göteborg!

Viktoriaskolan

Det andra vykortet är uppskattningsvis ett 30-tal år senare. Axel i Trollhättan får en hälsning från Nicklasson, som tackar för senast och tyckte tiden gick så fort när de hade så trevligt. De har ett härligt väder – kortet är skrivet den 28 augusti så uppenbarligen är det en fin eftersommar.

På det äldsta kortet ser vi att det byggs på Prinsgatan. Stenläggning pågår utmed gatans högra sida – en trottoar ska till och hästen med kärran har just tippat en hög med gatsten. En liten arbetsbod står lite längre ner på trottoaren – intill staket som inte längre finns. Jag minns att dessa små förråd/bodar ofta var faluröda. Ännu är inte de pampiga och höga bostadshusen byggda längs hela gatan. Och träden vi ser ett 30-tal år senare är inte heller planterade. ”Här ser du var jag bor” – skriver Maja på framsidan kortet. Man anar viss stolthet i den kommentaren.

I centrum på vykorten står Oscar Fredriks kyrka.  Arkitekten Helgo Zettervall (1831-1907) är säkert nöjd med sitt verk. Han lär ha bestämda idéer om hur ”en riktig kyrka” ska se ut! En kyrka värd namnet. Han var ju som många andra, vid den här tiden, svag för det romantiska och som sådan svärmar han gärna för medeltidens byggnadskonst, det vill säga gotiken. Nu får han äntligen bygga sin drömkyrka på Dahlins berg i stadsdelen Olivedal. Och ja, helt och hållet i nygotisk stil.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning skriver om invigningen på påskdagen 1893:
”Det var långa vagnsrader och stora skaror af fotgängare, som i det granna vårvädret på Påsk- dagens morgon styrde kosan till det nya templet. Man vandrade uppför den branta backen och dröjde gärna en stund på dess krön, innan man steg in i kyrkan.
– – –
Det är högt i tak, pelarne växa smärta ur det mosaikbelagda golfvet; hvalfven spännas käckt och äro hållna i färger, som framhäfva deras luftiga daning; ljuset flödar in genom väldiga fönster, mildradt af deras färgade rutor; totalin- trycket stärkes, när man fått tid att se sig om bland mängden af fina detaljer.
Det är blott en sak, som stöter: läktarne, som värka tunga, skymmande och skrymmande. Man må ej förundra sig öfver, att de icke kunna rätt samman- smältas med det hela. De stora djupa läktarne höra nämligen till predikokyrkan, men te sig alltid som något ”påhängdt” i ritualtemplet. Ett sådant är till hela sin anläggning denna nya lutherska kyrka. ”

På vykorten ligger skolan i förgrunden, till höger – Viktoriaskolan – som byggs 1875–1879 och är då områdets första stenhus, ritat av arkitekten Bror Viktor Adler. Skolan drivs ända fram till 1975. Idag finner vi Hagabion i den gamla byggnaden.
Möjligen kom det att ligga en taxistation där vi ser två bilar parkerade… har sett det på andra gamla vykort.

I december 1908 blir Jack Johnson, USA världsmästare i tungviktsboxning – i en titelmatch över Tommy Burns, Kanada. I Italien raseras praktiskt taget hela den sicilianska hamnstaden Messina, vilket kräver ca 75 000 dödsoffer, en tsunami uppstår.
Under hela året har tre dödsolyckor inträffat i vårt land – som har samband med motortrafiken!

Publicerat i Vykort berättar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Tre rökande kvinnor i Slottsskogen

Tre rökande kvinnor i Slottsskogen – den 27 december 1911

Människor har rökt sedan förhistorisk tid och tobak röktes över hela Amerika redan år 5000 f.Kr – det var en del av shamanernas ritualer – sedan blev det en njutning i sociala sammanhang. Här ser vi tre kvinnor som står lutande respektive sittande vid räcket till en gångbro – intill fågeldammen i Slottsskogen. Alla tre håller en cigarett i höger hand. Två av kvinnorna ser ut att vara systrar och den som står närmast fotografen ser ut att kunna var mamma till dem. Det är en hälsning från en av kvinnorna som på framsidan skrivit sina namn – Svea, Dagmar och Hildur … en önskan om ”En god jul & ett Gott nytt år…”. Kortet är postat den 27 december 1911. Mottagaren är Sigrid Johansson på Landalagatan 10 i Göteborg. På Göteborgs stadsmuseum finns ett förkläde som tillhört en fru Emma Johansson, exakt på den adressen och året är 1909. Så med all sannolikhet är det Sigrids mor som ägt förklädet. Märkliga samband man kan finna … om man söker.

Tre rökande damer i Göteborgs Slottsskogen 1900-talet

Om man tittar på broräcket där kvinnorna står ser vi att parkens grindar vid den här tiden är skapta på ett och samma sätt … krokiga ekgrenar som monterats i vackert mönster.

Ann Dvorak, Scarface 1932Ann Dvorak, Scarface 1932

Att fotografera tre rökande kvinnor kan tyckas vara både exotiskt och provocerande. Tittar vi bakåt i tiden igen så har Mayafolket använt tobak under den klassiska perioden, d v s senast runt 900-talet och aztekerna förde traditionen vidare i sin mytologi. (Azteker var ett indianfolk i centrala Mexikos högland som från 1300-talet och framåt byggde ett rike.)
Det sägs att den aztekiska gudinnan Cihuacoahuatl hade en kropp som bestod av tobak och präster som utförde människooffer var smyckade med tobaksbehållare – gjorda av kalebasser som symboliserade deras status som heliga män. De rökte för att komma i kontakt med andevärlden. De första européerna som såg detta beskriver ritualerna som att man röker sig fullständigt berusade! Starka varor måste ha kryddat den tobaken …

Personligen tycker jag att kvinnorna på vykortet ser ut att feströka. Lite tjusigt. Lite av citygirls? Eller inspirerade av filmvärlden?

För övrigt kan vi konstatera att damerna följer modets trender, se bara på hattarna! Som klippta ur ett modemagasin från den tiden.

Modehattar 1911Modehattar 1911, Digitalt Museum

Om Sigrid i Landala kan vi anta att hon redan firat julen, som dotter till Emma och Alfred Johansson. Alfred är bryggaredräng. Och i samma uppgång kan man enligt gammal adresslista anta att även Olof Nilsson och Anders Andersson bor – alla bryggaredrängar!
Vad gör då en sådan dräng? Enligt Svenska Akademien; mansperson som har drängtjänst hos en bryggare l. i ett bryggeri; förr äfv. om yrkeslärd bryggeriarbetare.

Sigrid i Landala håller i det fina fotografiet från sina vänner som tagit en rökpaus i Slottsskogen. Något hon själv kanske aldrig skulle ha råd med … cigaretter alltså. Och inte så tjusiga hattar heller för den delen.
Vi får hoppas att hon får ett gott nytt 1912!

Dagen efter att kortet postats, den 28 december 1911 avsätts kejsaren av Kina – och den förste presidenten väljs – en läkare vid namn Sun Yat-sen.
Och världen är just nu totalt okunnig om vad som ska hända om tre och en halv månad – om förlisningen av Titanic …

Av Maya Hedberg

 

Publicerat i Vykort berättar | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Nils Ericsonsgatan

Nils Ericsonsgatan

Nils Ericsonsgatan – den 15 oktober 1950 och Götaälvbron den 16 maj 1951

Augusta hälsar och tackar Ida på Madängsgatan i Göteborg, hon låter hälsa att om Ida ska komma och hälsa på så ska hon ta buss 48. Fredriksdal ligger i en stadsdel som en gång byggdes på höjderna i södra Göteborg, utanför stadsgränsen och av arbetare på fabrikerna i Örgryte socken. Busslinje 48 går från Hisingen via Vasaplatsen till Fredriksdal.
Vykortet föreställer en plats man inte längre känner igen. Nils Ericsonsgatan är en gata inom Nordstaden och Gullbergsvass – och med sina 345 meter sträcker den sig från Kanaltorgsgatan till Norra Hamngatan.
I vänsterkant av bilden ser man en del av Hotel Kung Karl, som byggs 1896. Det rivs i slutet på 1990-talet och med den försvinner fasaden och sista biten av gamla Östra Nordstan.  Byggnaden intill kallas ”Osramhuset”, tätt följt av Hotel Continental som ligger mittemot Centralstationens västra utgång. Det är alltså för många besökare det första man ser av Göteborg.
Att gatan får sitt namn till minne av kanal- och järnvägsbyggaren Nils Ericson, är inte så konstigt eftersom den ligger alldeles intill Centralstationen. Nils Ericson ansvarar för byggandet av stambanorna i Sverige. Nils Ericson föds den 31 januari 1802 i Värmland som äldre bror till John Ericsson – familjen bor vid en kanalled och den miljön blir av betydelse för de båda begåvade sönernas utveckling. De visar tidigt sina mekaniska anlag och undervisas särskilt i kartritning och linearritning.

Nu kommer vi till vykort nummer två. Inte långt ifrån Nils Ericsonsgata går leden upp mot bron, Götaälvbron, som i huvudsak byggs av tyskar och invigs den 26 november 1939. Men förberedande markarbeten har startat redan i november 1935 och med hänsyn tagen till bebyggelsen kring bron behöver inget rivas. Bropelare placeras i vissa fall genom husen och i vissa fall återuppbyggs de – först 1942 blir den södra uppfarten klar. Från början var bron endast fyrfilig, men har med åren renoverats ett antal gånger samt breddats med ett körfält. Dessutom har både gång- och cykelbana kommit till på vardera sidan.
På bilden som ser ut att vara tagen under senare delen av 40-talet kör bussar, bilar och är det månne en hisingsbonde som kör sin last med häst och vagn? Det kommer att dröja ytterligare många år till den dag då högertrafiken införs Sverige. Och det året, 1967, är det ytterst sällsynt med häst och kärra. På bilden ser man också de två gasklockorna och en mängd hamnkranar sträcker på sina halsar i bakgrunden. Det sägs att man på en av gasklockorna kunde avgöra om det var tidig morgon eller sen kväll. Då konsumtionen av gas var som mest.

Götaälvbron

Det senare vykortet är skrivet ”från oss alla” – så vi vet inte vem som avses. Bara att det är Handelsföreståndare Ericsson i Ystad som får en vårhälsning. Ännu en Ericsson.
Avsändaren skriver att ”ett samtal kom idag kl 7.30 istället för igår kväll kl 22.15, som var beställt”. Det hade hakat upp sig någonstans …

I oktober 1950 avlider kung Gustav V, han som pryder vykortens frimärken. Även på det som postats året efter hans död. Gustav V efterträds av sin 68-årige son Gustav VI som antar valspråket ”Plikten framför allt” – hans lille fyraårige sonson Carl Gustav blir kronprins – numera vår kung Carl XVI Gustav.

Vi får hoppas att Ida tar sig en tur med bussen till Fredriksdal och hälsar på Augusta, att det verkligen blir av att de träffas …

Publicerat i Vykort berättar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Navigationsskolan

Navigationsskolan1939

Navigationsskolan i Göteborg – den 9 juli 1939

Detta datum infaller på en söndag och Hilda skriver till Hilma i Torshälla. ”Vi kom hit igår kväll, nu vilar vi oss över söndagen och fortsätter med båt imorgon till Trollhättan, vi kommer nog på onsdag kväll till Eder. Allt väl”

Den här sommaren kommer Gösta Knutssons (1908-1973) första bok om katterna i Uppsala – Pelle Svanslös på äventyr! Och om en månad kommer vår statsminister Per Albin Hansson att hålla tal på Skansen – ett direktsänt radiotal om det svenska försvaret där han bland annat kommer att hävda att ”Sveriges beredskap är god”.

Men vi tar en titt på vykortets framsida – Navigationsskolan där uppe på Kvarnberget.
Majoren och arkitekten Adolf W Edelsvärd (1824 -1919) är mannen som ritade Navigationsskolan. Tidkulan på tornet släpps klockan 13 varje dag, ett slags ”Fröken Ur” för sjöfarten i syfte att exakt kunna kalibrera sin kronometer – med vars hjälp man bestämmer fartygets position.

En spårvagn ser ut att ha stannat vid hållplatsen nedanför, troligen ”den gula vagnen” – linje 2 – som vid den här tiden gör en sväng runt Kvarnberget.

Snett bakom Navigationsskolan skymtar Kvarnbergsskolan – ritad av Victor Adler (1848-1910) och invigd 1877 – där gick undertecknad som en av de sista klasserna då skolan var en samrealskola, Göteborgs Kommunala Real. Byggnaden rivs under sent 60-tal.  1980 blir Navigationsskolan på Kvarnberget Göteborg Chalmers Sjöbefälsskola och 1994 är det dags att flytta skolan till Chalmers Campus Lindholmen.

Det har blivit söndag kväll och Hilda ska med sitt sällskap vidare nästa morgon. Kanske blir det en trevlig båttur med Elfängen II som byggdes vid Eriksberg och gör en del lustresor till Trollhättan, Vinga eller Marstrand – vi hoppas på fint sommarväder!

Publicerat i Vykort berättar | Etiketter , , , | Lämna en kommentar