21/12/2014

Dickonska palatset

Hanna, Greta och Dicksonska palatset

Hanna Lindmark är nio år när hon auktionerades bort som fosterbarn. Hon avlider 81 år gammal som mångmiljonär och slottsfru. Resan däremellan är framgångsrik, men kostar henne också personliga umbäranden. Inte minst i relationen till sin syster Greta som arbetar stor del av sitt liv som föreståndarinna på Margaretaskolan i Göteborg. Hanna lockar henne att stanna genom att gång på gång lova att hon ska få ta över verksamheten den dag den äldre Hanna är borta. Så blir det nu aldrig. Greta fick lämna Margaretaskolan utan några förmåner.

Doktor Elias Heyman

En av gatorna i Guldheden

Göteborg drabbades av flera koleraepidemier under 1800-talet, men den första och värsta inträffade sommaren 1834. Närmare tvåtusen göteborgare avled inom loppet av sex veckor. Läkarna stod handfallna. Man hade inte tillräckligt med kunskap om upphovet till sjukdomen eller om hur smittsam den var. En sak var man dock säker på. Smittan hade med fattigdom att […]

Arkitekt Gunnar Asplund

Gunnar Asplund

Han beskrivs ofta som en humanist, som aldrig gjorde arkitektur till något självändamål. Det är uppenbart att han arbetar med ett starkt intresse för hur människor ska komma att använda och minnas hans arkitektur. Med stor fantasi skapade han stämningsmättade miljöer och hans byggnader är inte bara tacksamma att fotografera och analysera … Vi talar om arkitekten Gunnar Asplund!

Nils Einar Eriksson

Nils Einar Eriksson

”En krabba i en rektangel” kallar arkitekt sitt verk – Konserthus – där krabban symboliserar den säregna salen och rektangeln. Så beskriver han hur den enkla byggnadskroppen inordnar sig invid Götaplatsen. Eriksson var bara ett stycke över trettio år när han vann arkitekttävlingen för konserthuset, i en tid då funktionalistiska idéer bröt mot tjugotalets strama klassicism. I Handelstidningen den 5 oktober 1935 läser vi: ”För den som sett Nils Einar Eriksson klättra på byggnadsställningar, kliva mellan murbruksbaljor och brädlappar – med aldrig sinande idéer, energiskt räknande och ritande och med den konstnärliga inspirationen som oemotståndligt drivande kraft, är det knappast märkvärdigt att finna resultatet av hans arbete så fulländat klart och distinkt som arkitektonisk samklang” – det är tonsättaren Gösta Nystroem som uttalar sig.

Dalta och Dalten

Dalta och Dalten

Martin Alfred Olsson föddes i Tegneby på Orust 1857, senare tog han efternamnet Tengby. Han var som liten udda såtillvida att han gick mest för sig själv – strövade omkring bland växter och djur.

William Chalmers

Promenadkäpp med guldknopp!

Han raskar hemåt för att hålla arbetsmöten och överläggningar med stadens potentater. Till kvällen ska husets dörrar öppnas för några vänner och bekanta; han kommer att bjuda på god middag, gott att dricka – kanske en liten tillställningar med underhållning. Södra Hamngatan 11 är en ståtligt byggnad … passar honom perfekt!

Ingo - The champ

Ingemar Johansson

En blygsamt liten publik – 21 961 personer – ser den fräcke svensken golva en chockad och upprörd Patterson … inte mindre än sju gånger den 26 juni 1959 – på Yankee Stadium i New York och Ingemar Johansson vinn på knockout efter två minuter och tre sekunder i den tredje ronden…

Länscellfängelset

Två original i gamla Majorna

Majorna hade också sina egna original och jag skulle vilja uppehålla mig vid två kvinnor som vi kanske inte hört så mycket om – ”Olyckan” och ”Hönskäringen”. Med all säkerhet har ni med rötterna i Majorna hört talas om dessa två kvinnor, men jag vill ändå ge dem uppmärksamhet – av oss som inte är gamla Majornabor.

Kapp-Ahl

Den obekväme entreprenören Pelle Ahl – ett handelssnille i Göteborg

Per-Olof Ahls idé är att sälja kappor till lägre priser, men med högre omsättning. Konkurrenterna gillar inte hans idéer – så i början får han agera i smyg för att kunna få sina leveranser. Men kunderna är desto mer uppskattande. Han är inte bara en bra affärsman – han är ett PR-geni, som med stor skicklighet gör propaganda för sin idé.

Carl Edvard Eriksson

August Magnusson eftr. – en urgammal historia

Carl Edvard Eriksson August Magnusson föds den 1 september 1839 i Bärebergs socken i Skaraborgs län. Carl Edvard Eriksson föds den 3 mars 1860 i Jumkil, Uppsala län, tjugoett år efter August. Vad kan då dessa båda herrar ha gemensamt? Jo, i Augusts hemtrakt fanns en urmakare vid namn Johan Wallin och hos honom börjar August sin […]

Kungens lilla piga

Kungens lilla piga

Kring sekelskiftet 1800-1900  är det ingen svårighet att få tag på tjänstefolk. Det är under den här tiden som framför allt unga flickor från landet hellre tar plats i familj i stan. Det är mycket lättare jobb än det tunga arbetet hos någon bonde där hemma på landet, som piga med både slit inom- och […]

Två tjänsteflickor, Pehr Hillersröm

Kvinnfolken

I det lilla livet, det som sker samtidigt som stora händelser under 1600-talets Göteborg – och ur individens perspektiv kunde enstaka handlingar ibland leda till omfattande och livslånga katastrofer. Heder och ära, social position och ekonomisk ställning kunde snabbt raseras.