05/03/2015

Fogelbergsgatan i Göteborg

De Hedlundska villorna på Hisingen och Föreningsgatan – Hans Hedlund (1855-1931)

Han är den yngste av tre bröder – fadern avlider 1869 och familjens ekonomi är i botten. Men han har tur – en mäktig farbror i Göteborg, Sven Adolf Hedlund tar sig han pojken och låter honom få både utbildning och försörjning. Farbrodern är chefredaktör för Göteborgs Handels och Sjöfartstidning och därtill en mäktig kommunalpolitiker […]

Hamnen

Det pålades och det grävdes

Det krävs pålning och grävning när Göteborg sakta växer upp ur leran … Det nya Göteborg ska byggas på Gullbergs äng, innanför Otterhällan och Kvarnberget. Holländarna får i uppdrag att leda anläggningen av vår stad. De kämpar i våtmarkerna och forslar fram trä och timmer. Pålningsarbetet beräknas och planeras mycket noggrant. Så snart ritningarna är […]

Orden

Från Stadsgränsen till Röda Sten – Klippan

Det börjar med en avstickare till ”Stadsgränsen”, fast idag kallar vi hållplatsen för Kungssten. Under 1945 införlivas Västra Frölunda med Göteborg, och hållplatsen kunde inte längre heta Stadsgränsen. Det nya namnet Kungssten infördes 1946 men lär sedan lång tid tillbaka ha förekommit som beteckning både på en lokal sten och på dess omgivningar. Beslut om […]

Socialahuset i Göteborg

Bastionen som grund för ett lärosäte

Lärosätet byggs på historisk mark – ett försvarsverk blir till grund för pedagogik! Den unika byggnaden på höjden vid vallgraven var en gång sjukhus, sedan ”socialen” – nu Pedagogen i Göteborg …

Epidemisjukhus i Göteborg

En karta berättar … om smittan som sprider sig!

I sväven lätta i dansens ringar. I stojen yra i nöjets lag, och myrten blommar, och lyran klingar, men över tröskeln kliver jag. Då stannar dansen, då sänkas ljuden, då vissnar kransen, då bleknar bruden …. (Ur dödens ängel/Johan Wallin)

Annedalskyrkan

Annedalskyrkan – en kyrka i ständig förändring? – ”Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det”

Stadsdelen Annedal bildas omkring 1870 i och med att Göteborgs stad inköper mark för att anlägga en ny förstad för arbetare. Den nya stadsdelen får sitt namn efter ”lägenheten” Annedal. Stadsplan upprättas 1872 av H W Brandel och stadsdelen byggs ut omkring1874-90. Huvuddelen av Annedal bebyggs med bostäder och förhoppningen är att Annedal blir en mönsterstadsdel för arbetare. Två folkskolebyggnader och en småbarnsskola placeras i områdets norra utkant. I söder uppförs större kommunala institutioner, Folkskoleseminariet 1876, Epidemisjukhuset 1884 och Barnbördshuset 1896-1900. Men vi tar en titt på kyrkan …

Göteborgs Porslinsfabrik

Göteborgs Porslinsfabrik

Vi är många som under lång rad av år ser fabriksbyggnaden förfalla … Göteborgs Porlinsfabrik i Kville som grundas 1898 och tillverkar serviser- och prydnadsföremål – mest berömd blev serien Gröna Anna. Fabriken kallas Pôtta, efter en annan populär produkt. 1939 flyttar Rörstrand tillverkningen till Lidköping. En gitarrfabrik och småindustrier flyttar både in och ut. Fabriksbyggnaden förfaller alltmer och hela området spärras av på 1980-talet. Allt rivs år 2003. Idag tornar höga bostadshus upp sig på den gamla fabrikstomten.

Navigationsskolan

Kvarteret 28 Navigationsskolan – Kvarnbergsgatan 2

På det vi idag kallar Kvarnberget står ursprungligen två kvarnar som till ”stadens märkeliga nytta” uppfördes omkring 1620. Här skulle göteborgarna kunna mala sin säd utan att resa till Mölndal. Den ena kvarnen kallades ”Gamla stadskvarnen” och fanns kvar gammal och vingbruten ända till 1830.

Ringbaren vid Avenyen i Göteborg

Ett 60-talsminne i Göteborg

Under 60-talet börjar många tonåringar samlas kring kaféerna på Avenyn, har man gott ställt blir det en coca-cola inne på Påfågeln, har man mindre gott ställt blir det fika på Konsumbaren eller Ringbaren.

Auktionshallen

Auktionshallen som försvann

Ostindiska Huset på Norra Hamngatan 12 är en betydelsefull symbol för stadens historia. Huset är ett minnesmärke över hamnstaden Göteborg, Ostindiska kompaniet och mer än 150 års museiverksamhet.

Stilla gatan i Majorna

Kungsladugård – Stilla Gatans vägport är 3,4 m hög

Det finns ett riksintresse för kulturmiljövården i Kungsladugård – här finns Göteborgs största landshövdingehusområde – planlagt 1916 med storgårdskvarter och en enhetlig bebyggelsekaraktär inom respektive grupp. De flesta i 20-talsklassicistisk arkitektur med övergång mot funktionalismen, här finns ett speciellt gatusystem och vackra öppna platser ….

Sockerbruket vid Klippan

Sagan om sockerbruket

Abraham Lorent inleder tillverkningen av porter år 1817. Samma år förbjuds import av utländsk porter till Sverige, vilket ger bryggeriet monopol på den populära drycken. En ung man vid namn David Carnegie köper bruket 1836 och inom några år är detta en av Göteborgs största arbetsplatser, med över fyrahundra anställda … men vi ska inte gå händelserna i förväg!

Translate »