En donators promenad genom livet

Charles Felix LindbergFoto: Helio Duarte

På Järntorgets västra sida – mot Andra Långgatan – byggde Charles Gustaf Lindberg sitt hus under 1860-1862 – och det huset avgränsar än idag torget åt väster. Familjen Lindberg hade tidigare bott i ett trähus på den tomt som Yrkesskolan kom att ligga, och i det gamla huset föddes Charles Felix Lindberg – han som skänkte vår stad medel så att vi skulle kunna njuta av vackra parker och grönytor. Minns ni apoteket Svanen som låg i hörnhuset? Sedan kom Panduro Hobby och idag bedrivs restaurangverksamhet här. I andra delar av huset har Wilson & Co och Skandinaviska Banken huserat under många år. I hörnhuset mot Första Långgatan fanns en gång Järn-Sjögren som senare flyttade över gatan, till Järntorgsgatan 4-6.

Charles Felix är en person som än idag är ytterst viktig för Göteborgs historia. Han föds den 18 april 1840. Vi vet inte så mycket om hans barndom, men redan som nioåring skickas han till Skottland för skolgång och utbildning. I hela fem år får han vistas där. Unga pojkar från göteborgska köpmansfamiljer får under 1810-1880 sin skoluppfostran vid Smtih’s Academy i Fordyce. En systerson till Charles Felix redogör både vem som skulle få stipendier och hur det fortsatta livet för dessa studenter skulle te sig. Skolan är uppkallad efter en framgångsrik köpman – George Smith – som testamenterar en stor förmögenhet till skolan och en stiftelse i syfte att kostnadsfritt erbjuda studier åt ättlingar till sina egna systrar. Charles Felix är en av de första som börjar studera här och han får tidvis besök av både modern och syskon under sin vistelse i Skottland. En annan elev vid Fordyce skriver i ett brev; ”Den 5 maj började vi vid skolan … Jag hoppas pappa skickar oss ett Dictionary, vilket vår älskade lärare begärde… Mamma kan aldrig utgrunda hur bra vi har det här, ni behöver aldrig vara ledsna för oss, vi skall taga trenne skjortor i veckan, var tisdag och lördag kväll kommer det en piga och hämtar dem. Var lördagskväll tvättar vi fötter, huvud och ansikte … Vi lär för närvarande i skolan English Grammatics History of the Brittish Empire och Geographici. Skriver och räknar och var fredag eftermiddag skriver vi övningar och brev.”

Lindbergska huset vid Järntorget

Charles Felix återvänder till Göteborg våren 1854 och han fortsätter sina studier vid Göteborgs handelsinstitut mellan åren 1855-1857. Eventuellt gör han resor till utlandet, men om detta vet vi idag väldigt lite! 1865 blir han kompanjon med sin far i Charles G. Lindberg och de sysslar med import och export av stenkol och kolonialvaror respektive trävaror. En konkurs inträffar, men efter rekonstruktion ingår Charles Felix kompanjonskap med en kusin – det blir Andersson & Lindberg. Deras affärer går bra och kring 1890 är deras företag ett av de ledande exportföretagen i Göteborg. De importerar järnvaror, cement och kemikalier medan exporten består av bräder, gruvstolpar och tändstickor. En ångsåg etableras på Hisingen i Lundbyvass under 1892 – och sågverken utökas successivt och snart exporteras mängder av slipers till England. De söker sig också till rederibranschen och man har ett tiotal ångfartyg – namn som Triton, Göteborg, Vanadis och Lindholmen förekommer bland fartygen. Ring och Björn är namnen på deras kanalångare!

Lindberg drar sig tillbaka efter 25 år i företaget och investerar sina tillgångar i aktier och obligationer. Han lever hela livet ogift och till synes ensam med hushållerska och tjänstekvinnor i sina lägenheter i Göteborg. Om hans privatliv vet man lite, liksom om hans barndom. Det offentliga livet är inte intressant för honom – endast några fåtal noteringar finns bland kvarvarande räkenskaper om hans restaurangbesök och middagar. Däremot framgår att han betalar årliga medlemsavgifter till en rad föreningar i syfte att främja handelskunskaper, Jultomtarne, Gustav Adolf-stiftelsen, De blindas vänner, Räddningsinstitutet på Hisingen, Småfåglarnas vänner, Filharmoniska sällskapet, Hjelpkassan för nödställda köpmän, Arbetshemmet Waterloo, Barnhemmet å Gårda, Hafskuranstalten å Styrsö, Föreningen för bistånd åt vanföre, Göteborgs Fiskeriförening, Göteborgs Konstförening, Göteborgs turistförening, Kungl. Svenska segelsällskapet, Nautisk föreningen – och inte minst till konstnärliga ändamål. Han glömde inte heller sina syskon.

Denne man som sett till att vi får ett antal gröna oaser i Göteborg avlider den 5 augusti 1909, sextionio år gammal. Han som har setts ta sina dagliga promenader i Nya Allén, till och från sin bostad på Viktoriagatan 2. Hans kroppshydda är stor, är rökare och således inte så sportmannamässig. Gravsättningen vid Östra kyrkogården sker utan större uppträdanden. Däremot har hans donationer satt prägel på Göteborgs historia och framtid. Vi kan hälsa på honom mellan parksofforna intill Bältesspännarna – i februari 1990 tar han sin väg västerut … en man som spankulerar fram i form av ett verk skapat av Jan Steen. Charles Felix går genom vår stadsnatur – något som han värnade så mycket om! Ett föredöme för en representant för Göteborgs historia.

Källa: Göteborgs Hembygdsförbund, 2010

Nils Ericsonsgatan

Apoteket Vasen i Göteborg.

Närmast i bild ligget apoteket Vasen (som numera ligger inne i Östra Nordstaden), men innan det mesta i det här kvarteret blir en del av det ”moderna Nordstan”, ligger apoteket just här, i hörnet av Norra Hamngatan mot Drottningtorget. Det finns en tid då det även kallas Järnvägsapoteket. Kanske inte så konstigt med tanke på läget alldeles intill centralstationen gjorde det bekvämt för kringliggande kommuner att inköpa läkemedel och få varorna hemfraktade med tåg. 1924 var det inte självklart att tjänstemän kunde ta varorna i bil. Fakturor som vi ser nedan – med den stiliga bilden – har påträffats bland fattigvårdens verifikationer i kommunarkiven i Härryda och Partille!

Byggnaden på Norra Hamngatan ritades av göteborgsarkitekten Arvid Bjerke. Kanske har huset inte dominerat gatubilden i verkligheten – så som det ser ut på bilden. På de gamla fakturorna från 1900 och 1913 – kan vi skönja det gamla hörnhuset i olika varianter.

Apoteket Vasen gamla fakturor.

Tittar vi lite närmare på historiken kring apoteksväsendet finner vi att redan 1635 bildas en Apotekarsocietet i Stockholm. Då som en intresse-, yrkesförening för apotekarna. År 1675 får societeten officiellt status med kungliga privilegier. Apotekarsocieteten får därmed vittgående privilegier som skydd mot nyanläggningar, rättighet att försälja sprithaltiga beredningar, skattefrihet, änkans rätt till apoteket, apotekens ensamrätt till läkemedelstillverkning och försäljning. Den näringsfrihetsförordning som kommer 1864, då apoteksvaror ska betraktas som en av andra handelsnäringar, undantas apoteksrörelsen som får behålla sina privilegier.
Förhållandet mellan apotekare och läkare försämras under senare delen av 1600-talet eftersom Collegium Medicum anser att apotekarna får för stor makt genom sina privilegier. Läkarna känner sig uppenbarligen hotade. Först 1765 får apotekarna en representant i Collegium Medicum. En och annan framstående apotekare tilldelas assessors fullmakt av konungen, samtidigt som han erhåller ”lika värdighet med assessorerna i Collegium Medicum”.
Man förstår tidigt vikten av att befolkningen hade tillgång till de mest användbara medicinerna. De apotek som finns ska ha öppet dygnet om enligt en Medicinalförordning 1688. Betänk att denna regel gäller ända till 1943!
Fram till 1806 behövs inte läkarrecept för att inhandla de läkemedel som såldes på apoteken med undantag av råttgift. Alla apotek ska dessutom alltid ha alla råvaror i lager för att alltid kunna expediera behovet av läkemedel. På många håll upprättas sockenapotek och på fabriker finns också medicinförråd för lokalt behov.
På 1800-talet blir det allt vanligare med apotek även i de små orterna, men det vanliga är att läkemedel skickas till läkemedelsförråd som något större apotek ansvarar för.
De svenska apoteken är privatägda fram till 1971 – verksamheten bygger på en stark statlig reglering och apotekscheferna utses av Kungl. Maj:t (Medicinalstyrelsen) för att garantera att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och säkerhet. Därefter blir apoteken statliga i Apoteksbolagets regi. Nu har vi andra regler som gäller …

Borta i horisonten, på vykortet, ser vi Göta älvbron. Den invigs söndagen den 26 november 1939. Det lär ha varit en dag då det snöade och blåste som värst. Och med anledning av det kärva vädret håller kommunikationsminister Gerhard Strindlund ett mycket kort tal: ”Härmed förklarar jag denna bro invigd! Punkt och slut.”
Vid den tiden är bron endast fyrfilig, men breddas senare med ytterligare ett körfält samt gång- och cykelbana på vardera sidan. Bron är niohundratio meter lång och tjugo meter bred. Med tillfarter är längden ettusenåttahundrafemtio meter, och den fria segelhöjden är drygt nitton meter. Broklaffen fälls upp då högre fartyg behöver passera. Själva bron kostar lite mer än åtta miljoner kronor att uppföra, och staten bidrar med tjugofem procent. Med till- och avfarter slutar kalasets nota på tretton miljoner kronor. Fram till 1968 går den tunga genomfartstrafiken på E6, över Göta älvbron, men idag är bron den viktigaste förbindelsen för den lokala trafiken och kollektivtrafiken mellan centrala Göteborg och Hisingen. Nu vet vi att en ny Hisingsbro med nya mått, andra kostnader är vardandet …

Om vi återvänder husen utmed gatan och längst bort till vänster ser vi Hotel Continental, som byggs 1891 och rivs 1969. Till höger – på nuvarande Nils Ericsonsplatsen – ligger Statens Järnvägars verkstäder och godsmagasin.
För övrigt ligger de flesta hotell – vid den här tiden – vid Drottningtorget och runt Hotellplatsen. Ni vet där spårvagnarna svänger över kanalen mot/från Drottningtorget. Marken blir tillgänglig då befästningsverket rivs 1810.
Och redan efter två år invigs det första hotellet i Göteborg, som också är Skandinaviens första fristående hotellbyggnad, Göta Källare. Utanför huvudentrén anläggs landets första trottoarservering. Vi kan se byggnaden än idag och med namnet på fasaden. Drygt hundra år senare köps hotellet av Svenska Amerikalinjen, men1944 är hotellets äventyr slut.
Sneddar vi över gatan – utmed Södra Hamngatan – och håller oss kvar i tiden kring 1808 så ligger Bloms värdshus här. Ett hotell som staden använder vid offentlig representation – och detta sker tills dess att Börsen vid Gustav Adolfs torg invigs år 1849. Bloms byggs om i slutet av 1800-talet och döps dessutom om till Grand Hotell Haglund. Alldeles bredvid ligger en tid även ett annat hotell – Savoy Hotell. Grand Hotell stängs för gott år 1970 och byggnaden rivs två år senare.

Några år efter att Pontus Fürstenberg avlidit år 1902, byggs även hans palats om till Palace hotell. Hotellet stängs 1968 och tanken var att huset skulle rivas. I dag finns det hotellverksamhet i en del av byggnaden. Några av de gamla hotellen finns trots allt kvar, som det nuvarande Best Western Eggers Hotel. Det gamla Eggers öppnas 1859, året efter att Centralstationen invigs, och heter då Jernvägshotellet.
Efter en rad om – och tillbyggnader återinvigs hotellet under 1894 som Hotel Eggers. Hotellet räknas som ett av landets äldsta storhotell.
Ska vi tala om gamla hotell kan jag nämna att det allra äldsta hotellet som är bruk – i Göteborg – är Hotel Royal på Drottninggatan som invigs 1851 och heter då Sundbecks Nya Hotel för Resande.
Ytterligare ett hotell vid Nils Ericsonsgatan är Hotel Kung Karl, i linje med Hotel Eggers. Byggnaden som är ett vackert stenhus från 1896, ingår i det som senare blir Hotel Opera, men rivs 2007. Därmed försvinner de näst sista resterna av hur Östra Nordstaden ser ut före rivningarna på 1970-talet.
Kvar är bara det så kallade Apotekarhuset i hörnet vid Norra Hamngatan. Då är vi tillbaka där vi började. Vid apoteket Vasen – som ritas av Arvid Bjerke (1880-1952) och förutom den byggnaden skapar han en mängd intressanta verk i Göteborg.

Jag avslutar med ett bakelse på Bräutigams konditori – i hörnet av Östra Hamngatan och Kungsgatan som är en välkänd mötesplats för stadens damer under många decennier. Emil Bräutigam kommer till Göteborg från Tyskland och startar ett bageri i en källarlokal i Haga på 1870-talet. Bräutigams bageri blomstrar och 1909 fanns i Handels- och Industrikalendern en annons för Bräutigams Konditori, Café & The Room på Östra Hamngatan 37. 1917 flyttade etablissemanget till det nybyggda huset på Östra Hamngatan 50, ritat 1910 som kontors- och varuhuset Skandia, men byggdes om för Bräutigams behov. I Handelskalenderannonsen 1920 ser huset ut som ett bakelsepalats.

Ensamma kvinnor kan i början av förra seklet inte gå på restaurang – men hos Bräutigams kan de sitta och drömma över en kopp kaffe eller the – vi som varit där minns! Vi har lyssnat till pianomusiken… i gott sällskap med Harry Persson

Av Maya Hedberg

 

 

Prinsgatan

Prinsgatan – den 29 december 1908 och Prinsgatan – ca 30 år senare!

Prinsgatan i Göteborg 1906

I mars 2014 går jag utmed Linnégatan. Spanar in Viktoriaskolan och konstaterar att det staket jag ser på dessa vykort inte finns kvar. För övrigt är det sig relativt likt. Två vykort ur samma vinkel. Det ena är postat den 30 december 1908 och är en hälsning till Helena i Bovallstrand. Helena har snart sin födelsedag så hon även får gratulationer. Det är Maja som skickar hälsningen till Bohuslän. Jag är förundrad över dessa fåordiga adressangivelser som ofta förekommer – ett namn och postort! Eller ”Här” som någon skrev inom Göteborg!

Viktoriaskolan

Det andra vykortet är uppskattningsvis ett 30-tal år senare. Axel i Trollhättan får en hälsning från Nicklasson, som tackar för senast och tyckte tiden gick så fort när de hade så trevligt. De har ett härligt väder – kortet är skrivet den 28 augusti så uppenbarligen är det en fin eftersommar.

På det äldsta kortet ser vi att det byggs på Prinsgatan. Stenläggning pågår utmed gatans högra sida – en trottoar ska till och hästen med kärran har just tippat en hög med gatsten. En liten arbetsbod står lite längre ner på trottoaren – intill staket som inte längre finns. Jag minns att dessa små förråd/bodar ofta var faluröda. Ännu är inte de pampiga och höga bostadshusen byggda längs hela gatan. Och träden vi ser ett 30-tal år senare är inte heller planterade. ”Här ser du var jag bor” – skriver Maja på framsidan kortet. Man anar viss stolthet i den kommentaren.

I centrum på vykorten står Oscar Fredriks kyrka.  Arkitekten Helgo Zettervall (1831-1907) är säkert nöjd med sitt verk. Han lär ha bestämda idéer om hur ”en riktig kyrka” ska se ut! En kyrka värd namnet. Han var ju som många andra, vid den här tiden, svag för det romantiska och som sådan svärmar han gärna för medeltidens byggnadskonst, det vill säga gotiken. Nu får han äntligen bygga sin drömkyrka på Dahlins berg i stadsdelen Olivedal. Och ja, helt och hållet i nygotisk stil.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning skriver om invigningen på påskdagen 1893:
”Det var långa vagnsrader och stora skaror af fotgängare, som i det granna vårvädret på Påsk- dagens morgon styrde kosan till det nya templet. Man vandrade uppför den branta backen och dröjde gärna en stund på dess krön, innan man steg in i kyrkan.
– – –
Det är högt i tak, pelarne växa smärta ur det mosaikbelagda golfvet; hvalfven spännas käckt och äro hållna i färger, som framhäfva deras luftiga daning; ljuset flödar in genom väldiga fönster, mildradt af deras färgade rutor; totalin- trycket stärkes, när man fått tid att se sig om bland mängden af fina detaljer.
Det är blott en sak, som stöter: läktarne, som värka tunga, skymmande och skrymmande. Man må ej förundra sig öfver, att de icke kunna rätt samman- smältas med det hela. De stora djupa läktarne höra nämligen till predikokyrkan, men te sig alltid som något ”påhängdt” i ritualtemplet. Ett sådant är till hela sin anläggning denna nya lutherska kyrka. ”

På vykorten ligger skolan i förgrunden, till höger – Viktoriaskolan – som byggs 1875–1879 och är då områdets första stenhus, ritat av arkitekten Bror Viktor Adler. Skolan drivs ända fram till 1975. Idag finner vi Hagabion i den gamla byggnaden.
Möjligen kom det att ligga en taxistation där vi ser två bilar parkerade… har sett det på andra gamla vykort.

I december 1908 blir Jack Johnson, USA världsmästare i tungviktsboxning – i en titelmatch över Tommy Burns, Kanada. I Italien raseras praktiskt taget hela den sicilianska hamnstaden Messina, vilket kräver ca 75 000 dödsoffer, en tsunami uppstår.
Under hela året har tre dödsolyckor inträffat i vårt land – som har samband med motortrafiken!

Tre rökande kvinnor i Slottsskogen

Tre rökande kvinnor i Slottsskogen – den 27 december 1911

Människor har rökt sedan förhistorisk tid och tobak röktes över hela Amerika redan år 5000 f.Kr – det var en del av shamanernas ritualer – sedan blev det en njutning i sociala sammanhang. Här ser vi tre kvinnor som står lutande respektive sittande vid räcket till en gångbro – intill fågeldammen i Slottsskogen. Alla tre håller en cigarett i höger hand. Två av kvinnorna ser ut att vara systrar och den som står närmast fotografen ser ut att kunna var mamma till dem. Det är en hälsning från en av kvinnorna som på framsidan skrivit sina namn – Svea, Dagmar och Hildur … en önskan om ”En god jul & ett Gott nytt år…”. Kortet är postat den 27 december 1911. Mottagaren är Sigrid Johansson på Landalagatan 10 i Göteborg. På Göteborgs stadsmuseum finns ett förkläde som tillhört en fru Emma Johansson, exakt på den adressen och året är 1909. Så med all sannolikhet är det Sigrids mor som ägt förklädet. Märkliga samband man kan finna … om man söker.

Tre rökande damer i Göteborgs Slottsskogen 1900-talet

Om man tittar på broräcket där kvinnorna står ser vi att parkens grindar vid den här tiden är skapta på ett och samma sätt … krokiga ekgrenar som monterats i vackert mönster.

Ann Dvorak, Scarface 1932Ann Dvorak, Scarface 1932

Att fotografera tre rökande kvinnor kan tyckas vara både exotiskt och provocerande. Tittar vi bakåt i tiden igen så har Mayafolket använt tobak under den klassiska perioden, d v s senast runt 900-talet och aztekerna förde traditionen vidare i sin mytologi. (Azteker var ett indianfolk i centrala Mexikos högland som från 1300-talet och framåt byggde ett rike.)
Det sägs att den aztekiska gudinnan Cihuacoahuatl hade en kropp som bestod av tobak och präster som utförde människooffer var smyckade med tobaksbehållare – gjorda av kalebasser som symboliserade deras status som heliga män. De rökte för att komma i kontakt med andevärlden. De första européerna som såg detta beskriver ritualerna som att man röker sig fullständigt berusade! Starka varor måste ha kryddat den tobaken …

Personligen tycker jag att kvinnorna på vykortet ser ut att feströka. Lite tjusigt. Lite av citygirls? Eller inspirerade av filmvärlden?

För övrigt kan vi konstatera att damerna följer modets trender, se bara på hattarna! Som klippta ur ett modemagasin från den tiden.

Modehattar 1911Modehattar 1911, Digitalt Museum

Om Sigrid i Landala kan vi anta att hon redan firat julen, som dotter till Emma och Alfred Johansson. Alfred är bryggaredräng. Och i samma uppgång kan man enligt gammal adresslista anta att även Olof Nilsson och Anders Andersson bor – alla bryggaredrängar!
Vad gör då en sådan dräng? Enligt Svenska Akademien; mansperson som har drängtjänst hos en bryggare l. i ett bryggeri; förr äfv. om yrkeslärd bryggeriarbetare.

Sigrid i Landala håller i det fina fotografiet från sina vänner som tagit en rökpaus i Slottsskogen. Något hon själv kanske aldrig skulle ha råd med … cigaretter alltså. Och inte så tjusiga hattar heller för den delen.
Vi får hoppas att hon får ett gott nytt 1912!

Dagen efter att kortet postats, den 28 december 1911 avsätts kejsaren av Kina – och den förste presidenten väljs – en läkare vid namn Sun Yat-sen.
Och världen är just nu totalt okunnig om vad som ska hända om tre och en halv månad – om förlisningen av Titanic …

Av Maya Hedberg

 

Nils Ericsonsgatan

Nils Ericsonsgatan

Nils Ericsonsgatan – den 15 oktober 1950 och Götaälvbron den 16 maj 1951

Augusta hälsar och tackar Ida på Madängsgatan i Göteborg, hon låter hälsa att om Ida ska komma och hälsa på så ska hon ta buss 48. Fredriksdal ligger i en stadsdel som en gång byggdes på höjderna i södra Göteborg, utanför stadsgränsen och av arbetare på fabrikerna i Örgryte socken. Busslinje 48 går från Hisingen via Vasaplatsen till Fredriksdal.
Vykortet föreställer en plats man inte längre känner igen. Nils Ericsonsgatan är en gata inom Nordstaden och Gullbergsvass – och med sina 345 meter sträcker den sig från Kanaltorgsgatan till Norra Hamngatan.
I vänsterkant av bilden ser man en del av Hotel Kung Karl, som byggs 1896. Det rivs i slutet på 1990-talet och med den försvinner fasaden och sista biten av gamla Östra Nordstan.  Byggnaden intill kallas ”Osramhuset”, tätt följt av Hotel Continental som ligger mittemot Centralstationens västra utgång. Det är alltså för många besökare det första man ser av Göteborg.
Att gatan får sitt namn till minne av kanal- och järnvägsbyggaren Nils Ericson, är inte så konstigt eftersom den ligger alldeles intill Centralstationen. Nils Ericson ansvarar för byggandet av stambanorna i Sverige. Nils Ericson föds den 31 januari 1802 i Värmland som äldre bror till John Ericsson – familjen bor vid en kanalled och den miljön blir av betydelse för de båda begåvade sönernas utveckling. De visar tidigt sina mekaniska anlag och undervisas särskilt i kartritning och linearritning.

Nu kommer vi till vykort nummer två. Inte långt ifrån Nils Ericsonsgata går leden upp mot bron, Götaälvbron, som i huvudsak byggs av tyskar och invigs den 26 november 1939. Men förberedande markarbeten har startat redan i november 1935 och med hänsyn tagen till bebyggelsen kring bron behöver inget rivas. Bropelare placeras i vissa fall genom husen och i vissa fall återuppbyggs de – först 1942 blir den södra uppfarten klar. Från början var bron endast fyrfilig, men har med åren renoverats ett antal gånger samt breddats med ett körfält. Dessutom har både gång- och cykelbana kommit till på vardera sidan.
På bilden som ser ut att vara tagen under senare delen av 40-talet kör bussar, bilar och är det månne en hisingsbonde som kör sin last med häst och vagn? Det kommer att dröja ytterligare många år till den dag då högertrafiken införs Sverige. Och det året, 1967, är det ytterst sällsynt med häst och kärra. På bilden ser man också de två gasklockorna och en mängd hamnkranar sträcker på sina halsar i bakgrunden. Det sägs att man på en av gasklockorna kunde avgöra om det var tidig morgon eller sen kväll. Då konsumtionen av gas var som mest.

Götaälvbron

Det senare vykortet är skrivet ”från oss alla” – så vi vet inte vem som avses. Bara att det är Handelsföreståndare Ericsson i Ystad som får en vårhälsning. Ännu en Ericsson.
Avsändaren skriver att ”ett samtal kom idag kl 7.30 istället för igår kväll kl 22.15, som var beställt”. Det hade hakat upp sig någonstans …

I oktober 1950 avlider kung Gustav V, han som pryder vykortens frimärken. Även på det som postats året efter hans död. Gustav V efterträds av sin 68-årige son Gustav VI som antar valspråket ”Plikten framför allt” – hans lille fyraårige sonson Carl Gustav blir kronprins – numera vår kung Carl XVI Gustav.

Vi får hoppas att Ida tar sig en tur med bussen till Fredriksdal och hälsar på Augusta, att det verkligen blir av att de träffas …

Kungstorget och Ölhallen 7:an

Ölhallen 7:an 1920-talet

Ölhallen 7:an 1920-talet

Vilken liten stad har inte en storgata eller ett stortorg? I Göteborg hade vi Stora Torget – nuvarande Gustav Adolfs torg – och vi har också ett som vi än idag kallar Lilla torget! Lite längre väster ut och på andra sidan vallgraven.

Det var just i vallgraven – eller på kanalen nedanför Tyska kyrkan – som det en gång bedrevs fiskhandel från en fiskeflotte och på Stora torget och runt omkring bedrevs all annan handel. Hit kom framför allt bönder och sålde sina varor. Varje stad har en mötes- och handelsplats.

När Börshuset kom till skulle också torget utsmyckas med en staty av stadens grundare, Gustav II Adolf. Men vid invigningen av Börshuset under 1849, var statyn försenad – eftersom det skett både problem med gjutning och förlisning av fartyget som skulle skeppa hit statyn. Så först 1854 kom kungen med sitt pekande finger på plats. Då ändrades också namnet på torget – nu skulle heta Gustav Adolfs Torg, och inget annat! Och i samband med detta fick den lukrativa torghandeln stryka på foten och förflyttades till andra torg. Fisken fick ett eget torg vid Rosenlund och Nya torget anlades i närheten av platsen där gamla Kungsporten en gång legat. Här byggdes en halvcirkelformad byggnad – basar – ritad av Heinrich Kaufmann. Så lämpligt att just heta ”Köpman” i efternamn! När byggnaden invigdes i februari 1850 stod hela sjuttiosex butiker redo att ta emot sina kunder. Och eftersom man ville ha nytt så döptes också torget om till Kungstorget. De gamla basarlängorna (längan var delad i två enheter) stod kvar ända till rivningen under 1966.

Men om vi håller oss kvar till den gamla tiden, och då i synnerhet på Kungstorget – så bestämde stadens politiker att där skulle försäljning ske av kött, fläsk, mjöl, gryn, smör, ost och andra dylika ”lifsförnödenheter samt lantmannavaror”. Basarlängorna kompletterades med Stora Saluhallen i början av 1889. Andra torg fick ta ansvar för andra förnödenheter som livet krävde.

Och när man handlat i Stora Saluhallen och halsen blivit torr kunde man bara snedda över till Ölhallen 7:an – alltså alldeles intill. Den ölhallen kom att bli en riktig göteborgsk klassiker och är än idag den enda kvarvarande av de fjorton ölhallar och vinstugor som fanns kring Kungstorget vid sekelskiftet 1900.

Vi kliver in i lokalen, som visserligen inte längre lyses upp av gaslyktor, men vi slår oss ner på de gamla stolarna av trä, stryker en hand över marmorbordet, låter fötterna vila på det rödvita klinkergolvet och våra blickar sveper runt på tavlor och prydnadssaker i original. Här kan man koppla av och träffa på riktiga stammisar eller bara titta på folk i allmänhet.

Vet ni att detta är Sveriges enda ölhall som funnits så länge att de har undantag från kravet om att man måste servera mat för att kunna servera alkohol?
Här kan vi  ta oss en öl i en miljö som är fullständigt unik. För här är det öl – och bara öl – som gäller!  Helt i motsats till svensk lagstiftning som kräver matservering för att få servera alkohol. Men för 7:ans ölhall har man gjort ett undantag, av den enkla anledningen att stället betraktas som en kulturinstitution och en del av Göteborgs historia.

Med sina dryga hundra år på nacken är 7:an Sveriges sista riktiga ölhall. Och trots sin höga ålder är ölhallen fortfarande ett populärt tillhåll för både unga och gamla. Beviset på det historiska värdet hänger på väggarna. Visserligen tittar bleknade porträtt, Liss Sidéns karikatyrer av gamla stammisar från förra seklet, ner på oss när vi kommer in för att ta ett glas öl och koppla bort allt som snurrar förbi utanför. I nutid.

Ölhallen ligger i kvarteret Idogheten. Idogheten var ett sockerbruk med adressen Vallgatan 37.
Själva fastigheten byggdes 1817 i samband med raserandet av bastionen Johannes Dux.
Fredrik Willerding, sockerbrukets siste ägare, lät 1850 bygga ett bostads- och handelshus på brukets gamla tomter mot Kungstorget och till sin hjälp tog han arkitekten Viktor von Gegerfelt.

Mölnlyckeborna August Andersson och hustrun Alida slog för första gången upp dörrarna till ölhallen måndagen den 31 augusti 1900. Tyvärr så avled August – bara tretton år efter starten – och endast fyrtiofem år gammal. Men Alida drev nu själv stället vidare, ända fram till 1941 då sonen Gösta tog vid. I drygt trettio år förde han familjetraditionen vidare tills sonen Thomas ryckte in. 1981 såldes 7:an vidare, men redan efter ett år tog  Majken vid, hon som då jobbade där som servitris. Många minns säkert att också två systrar, Annie och Astrid, som arbetade på 7:an i drygt femtio år.

I Göteborgs Morgonpost den 31 augusti 1940 berättas följande:
”Vid fyratiden på morgonen började de första bondkärrorna att dåna på stenläggningen utanför Saluhallen. Det var kappkörning och skrik och oväsen, ty kom man i god hade man utsikt att få en bra torgplats. Brännvin hade man ofta med sig och när dörrarna klockan sex öppnades till ölhallarna och krogarna var det nog inte alltid så mycket bevänt med nykterheten. På krogarna drack man mest brännvin. Öl ansågs som lite finare. Vi hade mest fatöl. Fruntimren sökte sig mest till konkurrenten Stendal och där blandade de vin och porter till en stark och närande dryck.” I dåtid.

En brand förstörde fastigheten totalt under 1996, men ägaren kunde återställa lokalen och fick efter detta åtnjuta både hedersomnämnande och diplom. Den mörkbruna väggpanelen förstördes men gjordes om efter gammalt mönster. Då byggdes även skänkskåpet och bardisken med ett gammalt fotografi som förlaga.

”Sjuans är ett gött ställe med goa göbbar”, sägs det bland göteborgare!

 

Frimureriet – i kretsen av Ostindiefararna

Bildandet Svenska Ostindiska kompaniet år 1731 gjorde Göteborg till en blomstrande handelsstad. Svenskar som besökt England, Frankrike och Holland hade kommit i kontakt med frimurare och blivit medlemmar i loger utanför landet. Snart gavs tillstånd att bilda loger även inom landet och den första logen kom att bildas i Stockholm år 1735. Logen upphörde dock under 1747 för att ersättas av en ny år 1752. Logen fick namnet ”S:t Jean Auxiliares”.

Snart bildades också en loge i Göteborg – åtta personer sammanträdde och skapade ”Salomoniska Logen af trenne lås” den 27 juni 1755, och vars namn ändrades till ”Salomoniska Logen” efter två år. De som bildade logen i Göteborg hade alla anknytning till Ostindiska kompaniet. Den ene var superkargören Friedrich Habicht, som blivit frimurare år 1749 i ”Prins Clermonts Loge” i Paris. Den andre var John Pike d.y. 28 år, son till superkargören i SOIC John Pike d.ä. och blev så småningom själv superkargör. Han var frimurare sedan år 1747 – i ”Stora logen” i Amsterdam.

Kanton

När det svenska Ostindiska kompaniet startade sina Kinaresor var engelsmän, holländare, fransmän och danskar redan på plats i Kanton. Däremot förekom ännu ingen logeverksamhet i Kina. Det var frimurare från Göteborg som startade egen loge i Kanton.

Frimurarlogen i Göteborg utvecklades snabbt efter starten 1755, och efter fyra år hade logen ett hundratal medlemmar. Av dessa hade tjugofem olika befattningar inom Ostindiska kompaniet. Ytterligare medlemmar fanns bland sjöofficerare som på något sätt hade anknytning till i Ostindiska kompaniet.

Det kostade att bli frimurare. Det krävdes därför goda inkomster att bli medlem, vilket dock medlemmar i kompaniet hade råd med. Inträdesavgiften i Frimurare Orden var 100 daler silvermynt. Årsavgift på 16 daler silvermynt tillkom. Bidrag från medlemmarna kom in vid speciella insamlingar. En kapten i Ostindiska kompaniet tjänade 100 daler silvermynt i månaden och hade ytterligare 8 000 daler silvermynt i ”privilegiepengar” för varje resa. Dessutom hade han rätt att ta med sig varor som han kunde sälja för egen räkning.

Superkargörerna hade vare sig månadslön eller privilegiepengar – däremot en del i vinsten vid lastens försäljning. En vinstandel som under kompaniets glansdagar var betydande och gjorde superkargörerna mycket rika.

År 1759, avreste sju frimurare från Göteborg till Kina och innan avfärden begärde de tillstånd att få hålla loge i utlandet. Resan gjordes med två skepp, ”Stockholms Slott” med kapten Carl Gustaf Lehman som befälhavare samt ”Frederic Adolph” med kapten Carl Gustav Ekeberg som befälhavare. Båda dessa kaptener var frimurare. Tre av superkargörerna var också frimurare, nämligen Friedrich Habicht, Andreas Gadd och Jacob Hahr. Bland officerarna ombord fanns löjtnanten Herman Celsing och styrmannen Livinius Olberg, även de frimurare. Tillstånd att hålla loge till sjöss gavs av Logen i Göteborg.

Första logemötet hölls när skeppen anlände till Cadiz i södra Spanien, där också det hemvändande skeppet ”Prins Carl” befann sig. De tre skeppens frimurare höll loge ombord på ”Prins Carl”. Protokoll till Logen i Göteborg omtalar att man fått ansökningar om inträde av fyra personer som tillhörde svenska krigsfartyg som också låg i hamnen i Cadiz. Tre av dessa personer blev efter hemkomsten till Göteborg invalda i ”Salomoniska Logen”.

I Kanton inrättade Ostindiska kompaniet ett faktori, d v s ett handelshus för inköp och försäljning av varor, men byggnadens väggar ansågs var alltför tunna och för att inte logehandlingarna skulle kunna avlyssnas höll man sammankomsterna ombord på ett av skeppen.

Då ”Stockholms Slotts” och ”Frederic Adolphs” lämnade Kanton upphörde logearbetet, eftersom de personer som ägde logetillståndet inte längre fanns på plats. Kvarvarande frimurare i Kanton kom ändå att träffas.


Det fanns frimurare ombord på varje svenskt skepp som kom till Kanton. Inte mindre än fyrtio superkargörer var frimurare, och ett tjugotal kaptener. Vissa superkargörer var ”kvarliggare”, och stannade i Kanton till dess de for hem med ett annat skepp. Det fanns de som stannade kvar ända upp till nio år. Även ombord på andra nationers skepp fanns frimurare.  Både svenska och utländska frimurare ville hålla sina kunskaper vid liv och utbyta tankar med dem de kunde känna tillit till. Deras sammankomster gick under namnet Frimurare Sällskapet – och hölls ombord på något skepp.

I november 1756 fattade i Logen i Göteborg beslut om inrättande av ett ”barmhärtighetsverk” – ett barnhus där man tog emot föräldralösa barn och som skulle ge dem en bra start i livet. Alla frimurare i Göteborg lämnade bidrag till verksamheten. Barnhuset kom snabbt igång och uppskattades av såväl myndigheter som av allmänheten. För att täcka kostnaderna fick frimurarna tillstånd att ta upp kollekt vid stadens kyrkor – en gång om året.

En större inkomstkälla var däremot stadens portpenningar. Göteborg, som under 1700-talet var en förskansad  stad med tre portar, hölls stängd under nattetid. In- och utpassering var förbjuden, såvida inte vederbörande betalade en portpenning för att passera. Uppenbarligen en livlig trafik, eftersom portpenningar blev Barnhusets största inkomstkälla.

Inte heller frimurarna i Kanton glömde Barnhusets behov. Vid varje sammankomst i Frimurare Sällskapet samlades pengar in och beloppet som då betalades i silverpiastrar, överlämnades till Ostindiska kompaniet och utbyttes till svenska mynt i Göteborg.

I mars 1787, under hertig Karl beskydd bildades logen som fick namnet ”Elisabeth”, efter  hertigens gemål. Logen skulle liksom alla andra loger i Sverige lyda under Stora Landslogen i Stockholm, men ordförandemästaren skulle vara en superkargör vid Ostindiska kompaniet. Den näst högste i logen skulle vara en kapten från en svensk ostindiefarare. Logen inhystes i Kanton på det svenska faktoriets område i september 1788. Namnet blev ”S:t Johanneslogen Elisabeth i Kanton”. Logens förste ordförandemästare var superkargören Johan Adolf Smedberg.

Vasaorden

Den av kaptenerna i Ostindiska kompaniet som gjorde de flesta resorna som befälhavare var Carl Gustav Ekeberg (1716-1784). Han genomförde minst tio resor, var av sju som kapten. Vid sin sista resa fick han vid ankomsten till Cadiz uppleva den sällsynta äran att av den svenske konsuln på plats få emottaga Vasaorden. Ett förtjänsttecken för goda insatser för jord- och bergsbruk, teknisk utveckling och handel.

Som frimurare var han en föregångsman på flera andra sätt än genom att bidra med penningmedel. Hans seder ifråga om behandlingen av besättningen respekterades. Den gängse råa tonen ombord förbjöds av Ekeberg, prygelstraffet avskaffades och en allvarlig men mildare ordning ersatte den stenhårda disciplinen. Det goda resultatet på hans skepp manade snart andra kaptener och rederier till efterföljd. Ett annat exempel; Vid ett besök på Sumatra blev Ekeberg varse hur slavarna pinades. Han upprördes särskilt vid ett tillfälle då han såg hur en liten pojke blev illa behandlad. Han bad att få köpa slaven, vilket beviljades. Han övertalade även två superkargörer som var med på resan att friköpa var sin slav. Gossen som Ekeberg tog hand om fick följa med hem till Sverige, där han uppfostrades tillsammans med Ekebergs egen son. På ett par år lärde sig den förre slavgossen att tala svenska, döptes i den kristna evangeliska läran.

Näst efter Ekeberg var Carl Gustaf Lehman (1714-1777) den som gjorde flest resor som kapten i kompaniets tjänst. Han var en hängiven frimurare och lät i Kanton beställa en servis med frimuraremblem jämte sitt monogram.
Det sista svenska skeppet avseglade från Kanton år 1805, men redan 1801 hade ordföranden i ”Logen Elisabeth” rapporterat att verksamheten inte längre var verksam. I och med att den svenska epoken för ostindieresor nu tog slut, upphörde också den svenska frimurarverksamhet i Kanton.

 

Navigationsskolan

Navigationsskolan1939

Navigationsskolan i Göteborg – den 9 juli 1939

Detta datum infaller på en söndag och Hilda skriver till Hilma i Torshälla. ”Vi kom hit igår kväll, nu vilar vi oss över söndagen och fortsätter med båt imorgon till Trollhättan, vi kommer nog på onsdag kväll till Eder. Allt väl”

Den här sommaren kommer Gösta Knutssons (1908-1973) första bok om katterna i Uppsala – Pelle Svanslös på äventyr! Och om en månad kommer vår statsminister Per Albin Hansson att hålla tal på Skansen – ett direktsänt radiotal om det svenska försvaret där han bland annat kommer att hävda att ”Sveriges beredskap är god”.

Men vi tar en titt på vykortets framsida – Navigationsskolan där uppe på Kvarnberget.
Majoren och arkitekten Adolf W Edelsvärd (1824 -1919) är mannen som ritade Navigationsskolan. Tidkulan på tornet släpps klockan 13 varje dag, ett slags ”Fröken Ur” för sjöfarten i syfte att exakt kunna kalibrera sin kronometer – med vars hjälp man bestämmer fartygets position.

En spårvagn ser ut att ha stannat vid hållplatsen nedanför, troligen ”den gula vagnen” – linje 2 – som vid den här tiden gör en sväng runt Kvarnberget.

Snett bakom Navigationsskolan skymtar Kvarnbergsskolan – ritad av Victor Adler (1848-1910) och invigd 1877 – där gick undertecknad som en av de sista klasserna då skolan var en samrealskola, Göteborgs Kommunala Real. Byggnaden rivs under sent 60-tal.  1980 blir Navigationsskolan på Kvarnberget Göteborg Chalmers Sjöbefälsskola och 1994 är det dags att flytta skolan till Chalmers Campus Lindholmen.

Det har blivit söndag kväll och Hilda ska med sitt sällskap vidare nästa morgon. Kanske blir det en trevlig båttur med Elfängen II som byggdes vid Eriksberg och gör en del lustresor till Trollhättan, Vinga eller Marstrand – vi hoppas på fint sommarväder!

En vacker enhörning i guld

EnhörningEnhörningen – foto Helio Duarte

Vi kommer in i entrén till Göteborg Stadsmuseum och möts av en gyllene enhörning. Jag minns mycket väl den här – på sin plats över entrén till apoteket på hörnet Västra Hamngatan/Kungsgatan.

I regionens arkiv finner vi information om det första apoteket i Göteborg som startades genom kungligt privilegiebrev 1642 och fick senare namnet Enhörningen. Innehavaren fick även sälja kryddor, kryddat vin och konfekt. Han fick också mark för en örtagård, där han kunde odla medicinalväxter. 1801 tillträdde apotekaren Carl Magnus Palm apoteket Enhörningen, som förstördes i branden 1802. 1803 godkändes ritningar till ett nytt stenhus på Södra Stora Hamngatan, senare Södra Hamngatan 13. (Ritningen förvaras i Region- och Stadsarkivet Göteborg.)
Apoteket ligger i bottenvåningen, till höger om ingången och bakom det finns provisorns rum. Till vänster finns kontoret. Enhörningen vilar på en klassiskt utformad portal. En trappa upp är paradvåningen med matsal, två förmak och sängkammare mot gatan, kök och pigkammare mot gården. I ett gårdshus fanns laboratorium, bagarstuga, vagnbod och stall.
Enligt anteckning är Palm född i Norrköping 1774 och avlider 1838 på sin egendom Ekedal vid Lidköping, dit flyttar han sedan han sålt apoteket 1830.
Vi kan se den eleganta enhörningen på apotekets räkningar som skickas till många olika sjukhus och andra vårdinstitutioner i Göteborg.
På 1870-talet innehas Enhörningen av Oscar Björkbom. Han startar en fabrik för tillverkning av maltextrakt, en stärkande medicin som var många barns skräck. Ovomaltine har använts av både barn och vuxna. Den som läst sin Nalle Puh vet att lilla Ru avskydde maltextrakt, medan hans vän den skuttige Tiger lever uteslutande på Björkbom ställer ut sitt maltextrakt på världsutställningen i Paris 1878. Maltextrakt används i allmänhet för trög mage!
På fakturan från 1895 kan vi konstatera att maltextraktet blir prisbelönat både i Paris, London och Antwerpen samt i Malmö. På fakturan ses till vänster fram- och baksida av medaljen från Malmö 1881, med bild av Oscar II, som då kallas Sveriges Norges, Göthes och Vendes konung. Medaljen från Paris finns på båda sidor om enhörningen. Längst till höger sitter medaljen från Antwerpen (Anvers) med bild av kung Leopold, utställningens beskyddare.

Det är uppenbarligen ganska vanligt att företag som fått utställningsmedaljer visar detta genom tryck på sina fakturor – en dåtida reklam! Huruvida maltextrakt är en viktig produkt att ställa ut på världsutställningar är frågan, men det är tydligt att det uppskattas.
1895 får apoteket ännu en ny innehavare – C G H Thedenius – som fortsätter att göra reklam för företrädarens maltextraktfabrik! (se bild nedan)

Apoteket Enhörningen ligger kvar på Södra Hamngatan 13 fram till 1915, då det flyttas till hörnet av Västra Hamngatan och Kungsgatan. Det är väl där – mitt emot Domkyrkan – som vi minns den gyllene Enhörningen så väl! Apoteket finns inte kvar och huset på Södra Hamngatan 13 är rivet sedan slutet av 1970-talet.

Apoteket

En kung av sin stad

Kopparmärra I Göteborg 1910-talet

Jag vaknar till ljudet av hjul mot gatusten – tittar på klockan som visar på sju! Vad är det som skramlar och någon som hojtar? Försiktigt förs undan en tung jalusi … Nu ser jag en grupp utav män i svart! Och gatan är blank av nattens regn,
Med spår av lera från brobygget nära. Det dras i linor från alla de håll! Längre hitåt, längre hitåt! det ropas igen. Bäst att göra morgontoalett i en hast! Tar hissen till taket och rundar en pool? Här kan man ligga med en drink och sippa!
Männen på gatan har nu stannat upp. Här ska han stå … gastar någon bestämt. Centrerad på Kungsportens plats. Reservoaren är riven sedan bara något år. Vatten får hämtas vid Domkyrkans brunn!

Man rustar för fest och kung Oscar ska hit! Girlanger och flaggor och bron är på plats. Nu samlas det massor av stans societet. Vi andra får stå på rad nummer två.Vad gör väl det, ty snart ska vi se! Nu rycker de skynket – en så´n elegans!
Hurra ropar folket, jag lyfter mitt glas.

En kung på en märr med hingstens garnityr? Jag står där i baren – och tänker på ön. Dit sagans kung Artur förs efter en strid. Vad är Avalon mot Karls Hising-island? Nu står han ju mitt i sta´n! 6 659 kilo tung, det mesta av koppar och resten av tenn …
Vänd från fasaden, med en veckad design! Modernt av idag och massor av lyx.

Jag skådat en glimt av historiens trick. Nu står han och bligar mot tjusig entré. Med rumpan mot de som fikar och ler! Vi träffas vid ”märra” en varm sommardag. Kung Karl sitter kvar i sin sadel så tryggt; Nu kära Göteborgare jag stannar här,  ur vägen från bilar, och bussar och spår!
Mitt svärd är tillbaka jag känner mig lugn Sitt ner vid min sockel och andas djupt! Snart kommer din vän, jag ser henne där. En resa hon gjort men bara en kort. Tvärs över gatan – fast åren de gått Drygt hundra, från 1904 till 2014!

Teater i det fria

Friluftsteatern i Slottsskogen

Vi skriver stora plakat ”Välkommen på teater … ” till priset av något öre!
Det kommer en liten publik och ridån dras åt sidan! Vi har repeterat och en mycket ung Eva regisserar … hon instruerar oss om hur vi ska tala, agera och har naturligtvis skrivit manus. Draperiet mellan matsalen och vardagsrummet är en perfekt lösning för vår teater. Eva engagerar sina två yngre syskon och några av oss grannbarn för sina uppsättningar. Kanske är detta embryot till en lång teaterkarriär – och för min del en första inblick i teatervärlden. Kanske den första ”buskisen” i mitt liv?

I den här familjen är det alltid något på gång. Öppet hus för jämnan – men när det är dags för middag åker annat plakat upp på ytterdörren; ”Vi äter middag nu. Återkom senare!” Tecknade figurer beskriver vad de just nu gör – äter!
Som barn sitter jag i det lilla köket och dricker varm choklad tillsammans med familjens fyra syskon… många glada skratt. Jag älskade att se när mamman gestaltar varje barns karaktär med mimik och gester … jag är förundrad över hennes mörka, vackra bruna ögon. Mamma Ellen är en mycket upptagen kvinna, hon arbetar till sena kvällen och till skillnad från min egen familj finns här barnflickor som ”ställföreträdande mamma”.
När det är påsk tar mamma Ellen oss ut på långdans genom Guldheden. Vi sitter i rad på ett staket och låter oss sminkas – och snart far vi iväg på kvastar och mattpiskor! Ellen går i täten med prickigt paraply och sjungande leder hon oss genom gator och torg. I alla fall ett torg – Dr Fries torg!
Ellen Bergman är verksam på en rad teatrar runt om i Sverige, som teaterregissör, författare och koreograf och hon är också en av de sista ansvariga för utomhusteatern i Slottsskogen. Den som ligger till vänster i backen upp mot säldammen …
Och det är om Friluftsteatern i Slottsskogen jag ska berätta – den teatern som lär vara den första ”buskteatern” i Göteborg. Vid Mårtens backe mellan Stora Liden och Bragebacken. Två veckor före premiären i Slottsskogen startar dock en friluftsteater i Långedrag – om detta skriver Ny Tid den 8 juni 1915;
Det var en god idé som av sällskapet fru Gerda Thomée-Mattson och fröken Vira Rydkvist i går iscensattes ute på Långedrag. Visserligen ingen ny idé, ty friluftsteater har ju spelats förut och på en mängd ställen av Skådebanan. men att Göteborg nu fått en viss mån stående friluftsteater och detta ute vid den plats där besökarna kunna förena det nyttiga med det nöjsamma och dit utmärkta kommunikationer finnas för billigt pris, det är alltid en tillökning i värde för göteborgarne.”

Den 20 juli 1915 är det premiär i Slottsskogen med folklustspelet ”Timmerflottare” och premiären blir lyckad! Det kommer så mycket folk att många inte får plats. Man har lyckats över förväntan. Visserligen blåser det lite, men i den lilla sänkan där teatern ligger är det lugnt och solljuset faller rakt framifrån så effekten är den bästa tänkbara. Scenen ligger vackert inbäddad i grönska. Publiken strömmar till redan kl 18.00 och när spelet börjar är det fullsatt. Akustiken är god och den bästa tänkbara stämningen råder kring scenen, spelet tycks vara käckt och livligt. Sången är visserligen inte den bästa, men man kan inte begära bättre av timmerflottare – denna beskrivning ges i Göteborgs-Tidningen – man förväntar sig fulla hus framöver.

Den här teatern är egentligen en idé som Axel Engdahl lanserat – en teater som är sommarfilial till Folkan. Parkstyrelsen är till en början inte positiv till förslaget, men får ändra sig då friluftsteatrar börjar växa upp lite varstans i landet. Som ledare för Folkteatern och revyförfattare blir han så småningom något av en institution. Hans popularitet sträcker sig för övrigt också ut över hela landet. Givetvis bidrar ensemblen av goda revyartister till Axels popularitet. Här spelar t ex Ludde Gentzel och Zara Backman. Han är dessutom mycket produktiv och skriver ibland två, tre revyer om året, samt vistexter som han själv framför. Andra kända skådespelare erbjuder hög standard på uppsättningarna. Den största succén genom tiderna blir Hemsöborna med Torre Cederborg som drängen Carlsson, Greta Lindgren som änkan Flood och Colbjörn Knudsen som Gusten.

Kompanjonskapet mellan Gerda och Vira upplöses dock och Gerda driver teatern vidare fram till 1924 då Hjalmar Selander – chef för Nya Teatern – tar över. En rad teaterchefer avlöser varandra och under 50-talet försöker Richard Mattsson höja nivån på ambitionsnivån. Kanske har det blivit för mycket av roliga gubbar med snus och pluntor?
Rent ekonomiskt är teatern ingen guldgruva – en teater utan tak och infravärme är utelämnad åt vädrets gudar och en regnig säsong blir definitivt ingen kassasuccé.

Vi är nu inne på 60-talet och jag får åter anledning att nämna Ellen. Ellen Bergman. Hon gör tillsammans med Bernhard Nyström tappra försök att driva teatern vidare. Men allt står och faller med … regnet! I mars 1966 går den gamla friluftsteatern i Slottsskogen i graven.
Hemma i vardagsrummet hos Ellen kan man dock några år senare beskåda kammarteater – en kombinerad mat- och teaterupplevelse. Cirkeln känns på något sätt sluten! Dottern Eva blev inte oväntat regissör och förutom priser och medalj rullar en spårvagn med hennes namn sedan år 2002. I ur och skur! The show must go on …